Националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2018" започна от днес и ще продължи до 22 юли, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военноморските сили /ВМС/ на България ще участват с 16 бойни и спомагателни кораби и катери, 2 вертолета и с 930 души личен състав. В учението ще се включат и два самолета от българските Военновъздушни сили и представители от Сухопътните войски.

Вижте снимки >>>

В "Бриз 2018" ще участват ВМС на Белгия с група за обследване на плитководни райони; ВМС на Гърция - с патрулен катер Daniolos; ВМС на Италия - с мобилен център за контрол на морския трафик; ВМС на Полша - с щабни офицери; ВМС на Румъния - също с щабни офицери; ВМС на САЩ със самолет от патрулната авиация P-8 Poseidon; ВМС на Турция с подводница Gur, патрулен катер Imbat и самолет от патрулната авиация CN-235, и ВМС на Франция с кораба за управление Marne. В учението участват и двете постоянни групи кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса - Втората постоянна група кораби на НАТО /SNMG2/ - с три кораба, и Втората постоянна група противоминни кораби на НАТО /SNMCMG2/ - също с три кораба.

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Двадесет и вторият "Бриз", през 2018 г., продължава традицията от предишните издания да се отработи сътрудничество в многонационална среда. В учението участват 20 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление и неправителствени и частни организации в целия процес на планиране, подготовка и ръководство на учението.

Общо в учението ще участват 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 1 подводница, 4 самолета, 5 вертолета и 2340 военнослужещи от военноморските сили на България, Белгия, Гърция, Германия, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, Холандия, Втората постоянната група кораби на НАТО и Втората постоянната група противоминни кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса, както и 124 души от 20 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление, неправителствени и частни организации.

Основната идея на учението е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите страни чрез отработване на участието им в операция за морска сигурност в отговор на криза, както и да се сертифицира кораб на българските ВМС - фрегатата "Верни", съгласно методиката за оценка на НАТО - MAREVAL.

Планирането на учението се е извършило под ръководството на командира на ВМС контраадмирал Митко Петев, който е и общ ръководител на "Бриз 2018".

На 19 юли ще се състои ВИП-ден на учението. От борда на фрегатата "Верни" гостите и представителите на медиите ще имат възможност да наблюдават различни епизоди на море и на брега.