По вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по математика, което започва в 10:00 часа. Изпитният вариант, от два възможни, беше изтеглен в 7.45 часа в Министерството на образованието и науката (МОН), в присъствието на заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

Над 110 000 седмокласници и десетокласници се очаква да се явят днес на националното външно оценяване по математика. Те ще положат изпитите в училищата, в които учат. Учениците ще се допускат в сградите срещу документ за самоличност. Трябва да пишат с черен химикал. На външното оценяване по математика учениците могат да използват свитък с формули, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Изпитът по математика за повече от 60 000 седмокласници продължава 150 минути. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9:30 часа.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор - числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор - да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача.

До 8:30 часа трябва да са в клас над 52 000 десетокласници. Тяхното външно оценяване започва в 9:00 часа.

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две - с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни тази година.

Оценката от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент при приема на учениците в осми клас. С резултата в десети клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап.

На националното външно оценяване по български език и литература, което се състоя на 14 юни, се явиха над 58 500 седмокласници в 1709 училища и 49 900 десетокласници в 1006 училища. Тогава седмокласниците писаха преразказ върху неизучавания в училище разказ "Талисманът" на Красимир Бачков, имаха и тест със задачи по български език и литература.

С три текста работиха десетокласниците на националното външно оценяване по български език и литература - научен, медиен и художествен. Една от задачите беше свързана с формулирането на теза по темата "Човекът и общуването", а друга изискваше да се напише резюме върху откъс от изучавано произведение - "Дърво без корен" на Николай Хайтов.

МОН обясни избора на "Талисманът"

След като възмущение в социалните мрежи предизвика избора на разказа "Талисманът", на който седмокласниците трябваше да направят подробен преразказ на националния изпит, от МОН излязоха с разяснение.

Социалните мрежи зкипяха заради позициите, които Красимир Бачков заявява в своя Фейсбук профил. Първият му коментар след огласяването на произведението е: "Днес на матурите по БЕЛ се падна мой разказ. За разлика от писателите, храненици на Сорос, които вечно са в прожекторите и новините, аз получих своето признание".

За включване в националното външно оценяване за седми клас по български език и литература се избира непознат текст за преразказ, а не автор. Подборът на текстовете се извършва от експерти в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и науката (МОН). Текстовете трябва да отговарят на определени критерии и да имат сюжет, подходящ за възрастта на учениците. Авторите трябва да докажат, че имат опит в създаването на кратки форми на художествена проза, заявяват от МОН в страницата си във фейсбук в отговор на въпроси на учители, родители и други коментиращи текста на разказа "Талисманът" на Красимир Бачков.

След изпита от МОН обясниха, че разказът е писан специално за банката с непознати произведения, която се използва за националното външно оценяване в седми клас. Авторът е писател и поет - публикувал е седем сборника с разкази и новели, два романа и една стихосбирка. Носител е на различни национални награди за проза. Превеждан е на английски, руски, украински и словашки. Има висше педагогическо образование и в момента преподава изобразително изкуство във варненско училище.

За изпита се използват и двата подхода за попълване на банката с подходящи текстове - и МОН кани автори, и автори сами предлагат свои разкази.

Текстът за преразказ на националното външно оценяване за седми клас е инструмент за проверка на умения за преразказ с дидактическа задача за 13-14-годишни ученици. Той трябва да отговаря на следните конкретни критерии: Препоръчителен обем до 650 думи; Класическа композиция, ясна сюжетна линия; Две-три (не особено сложни) описания - може да са на хора, природни обекти, предмети и др.; Кратък диалог/ диалози; Отсъствие на редки/архаични думи или термини, които могат да затруднят възприемането.

"Разказът отговаря на посочените по-горе критерии. Той няма претенции да е литературен шедьовър, но не това е задачата на текста за изпита в седми клас. Непознатият текст за преразказ на изпита в седми клас няма за цел да възпитава у децата литературен вкус - това се прави чрез изучаваните произведения в учебната програма. Той трябва да отговаря на посочените вече критерии и да проверява езиковата култура и способността на децата в тази възраст да предават ясен сюжет. Освен това конкретният разказ учи на емпатия, съпричастност и взаимопомощ, показва как благотворителността може да спаси живот, защото е очевидно, че не талисманът, а събраните чрез концертите на ученическия оркестър пари за лечение са помогнали на героинята да оздравее", поясняват от МОН.

В "Талисманът" се разказва как ученически оркестър организира благотворителни концерти, за да събира пари за лечението на болно момиче. То оздравява. Тази история, разказана в авторския текст от един от музикантите, трябваше да преразкажат от името на неутрален разказвач седмокласниците на изпита по български език и литература, информираха тогава от МОН.