Министерство на образованието и науката публикува верните отговори на изпитите по БЕЛ за VII и X клас на сайта на ведомството в рубриката "Общо образование" - Национално външно оценяване.

Няма анулирани работи от националното външно оценяване в VII и X клас, съобщават от МОН.

Вижте верните отговори тук >>

На националното външно оценяване по български език и литература се явиха над 58 500 седмокласници в 1709 училища и 49 900 десетокласници в 1006 училища.

Седмокласниците писаха преразказ върху творбата "Талисманът" на Красимир Бачков, а десетокласниците - по "Дърво без корен" на Николай Хайтов.

Тестът по БЕЛ за седми клас включва 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени - избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

Разказът "Талисманът" на Красимир Бачков е писан специално за банката с непознати произведения, която се използва за националното външно оценяване в VII клас. Авторът е писател и поет - публикувал е седем сборника с разкази и новели, два романа и една стихосбирка. Носител е на различни национални награди за проза. Превеждан е на английски, руски, украински и словашки. Има висше педагогическо образование и в момента преподава изобразително изкуство във варненско училище.

С три текста работиха десетокласниците на националното външно оценяване по български език и литература - научен, медиен и художествен. Една от задачите беше свързана с формулиране на теза по темата "Човекът и общуването", а друга изискваше да се напише резюме върху откъс от изучавано произведение - "Дърво без корен" на Николай Хайтов, сякаш го правят за човек, който не е чел творбата.

Националното външно оценяване в десети клас включва 14 въпроса с избираем отговор, а 6 - с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаването на текст (резюме, заявление или CV).

Общото мнение на десетокласниците, които са се готвили за изпита, е, че пробните варианти са били по-трудни от задачите на истинския изпит. Да направят резюме на откъс от разказа "Дърво без корен" на Николай Хайтов е затруднило най-много десетокласниците.

На 16 юни е националното външно оценяване по математика за учениците в 7 и в 10 клас. Максималният брой точки на всички изпити е 100, които се преобразуват в оценки. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни тази година.