Жители на пловдивското село Шишманци затвориха за движение един от изходите на населеното място в знак на протест срещу инвестиционно намерение на концесионера на кариерата за добив на инертни материали за разширяване на полето на добив. Фирмата иска да разшири обхвата на действащата кариера, която се намира в североизточния край на селото, с още 62 декара. Хората са притеснени, че добивните дейности ще се доближат до къщите и обработваемите земи, съобщи БТА.

Вижте снимки>>>

На около 350 метъра от домовете ни ще се извършват взривни дейности, обезпокоени сме за къщите си, от замърсяване на въздуха и нарушаване на подпочвените води, обясни Мария Нанчева от инициативния комитет, организатор на протеста. По думите й земеделските производители няма да имат с какво да поливат посевите си. Тя допълни, че в близост до искания терен се намира водоем с помпената станция, който осигурява вода за селото при спиране на водоподаването. Селото ни е хубаво, близо да магистрала "Тракия" и Пловдив, но заради завода за отпадъци и кариерата хората започват да бягат от него, допълни Нанчева.

В землището на Шишманци от повече от 60 години има кариерна дейност, обясни кметът на селото Александър Атанасов. По думите му обект "Шишманци 1" е изчерпан, а в момента действащото поле "Шишманци 2" също доближава края на ресурсите. Проучването за третото поле е минало и в момента проектът е на етап инвестиционно предложение до Регионална инспекция по околната среда и водите за Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС). Исканият терен е проучен през 70-те години и е определен от Министерството на енергетиката за добив на инертни материали, посочи кметът. По думите му всеки кмет иска да има индустрия, фирмите помагат, но в крайна сметка най-важно е здравето на хората.

В позиция на концесионера на кариерата "Холсим кариерни материали Пловдив" АД, изпратена до кмета на Шишманци, се посочва, че фирмата действа според концесионен договор, а през 2021 година е получила разрешение за търсене и проучване на "Шишманци 3". От Министерството на околната среда и водите концесионерът е уведомен, че проучваното находище не попада в границите на защитени територии. Концесионерът посочва още, че дейността им не замърсява въздуха над селото, а използваните съвременни технологии дават възможност за ограничаването на шума и вибрациите.