Поставено е началото на дългосрочните мерки за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав в българския участък чрез извършване на драгаж. Това съобщиха от изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" /ИАППД/.

Дейностите по удълбочаването на фарватера /плавателния път/ в общия българо-румънски участък на реката се изпълняват в рамките на съвместно възложената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ИАППД обществена поръчка.

В продължение на 28 дни ще се драгира корабоплавателният път в района на остров Вардим, тъй като той е един от най-критичните в българския участък. Основните дейности включват изземване на наносни отложения по фарватера и депонирането им в близост до българския бряг, като ще се използват две самоходни смукателни драги. Целта е възстановяване на дълбочините спрямо препоръките на Дунавската комисия.

От ИАППД информират, че с новодоставените плавателни съдове по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и Механизма за свързване на Европа се извършват редовни проучвания на реката с цел анализ и установяване на устойчиви решения за подобряване на корабоплавателния път.