Приключи вътрешната проверка на "Пирогов". Дежурните медици в Спешното отделение на "Пирогов" са спазили всички стандарти за работа и оказване на помощ на детето на Мустафа Емин, съветник от "Да, България" на министъра на отбраната Тодор Тагарев, сочи една от констатациите. 

Вътрешната проверка бе назначена от ръководството на спешната болница след публикуваната информация, че Мустафа Емин се е държал арогантно и е отправял заплахи към персонала.

Снети са записи за периода. Снети са обяснения с доклади от страна на всички медицински специалисти в "Пирогов", които имат отношение по случая и са направени срещи с всички, имащи отношение към случая.

От медицинска гледна точка са спазени всички стандарти за работа и оказване на помощ в рамките на Спешното отделение.

Персоналът е подходил с висок професионализъм, извършили са всички необходими консултативни прегледи и изследвания на детето. Оказана му е необходимата помощ и манипулации и е изпратено вкъщи с препоръки, сочат данните от проверката. 

Документацията по случая е водена по правилата и е описано по часове и минути движението на пациента.

За този период в детска противошокова зала е оказана спешна помощ на три травматични деца и са проведени продължителни мероприятия по ресусцитация на друго дете, което е преведено с тежък хеморагичен шок. Или правилата на триаж са спазени стриктно.

Всички данни от проверката са предоставени на Етичната комисия на политическа партия Да, България". "Пирогов", като болница с високо обществено доверие заявява ,че ще предостави информация на всички заинтересовани по случая при спазване на Закона за закрила на детето, Закона за здравето и Закона за личните данни, заявяват още от "Пирогов". 

Ръководството благодари на колегите за високия професионализъм, за търпението и за психическата устойчивост, която са проявили!, се казва още в съобщението. 

Очаква се да излезе доклада и на Националната контролна комисия на "Да България". След изготвянето на доклада ѝ в кратки срокове, ръководните органи ще вземат решение за последващи действия в рамките на партията. Преди дни от партията заявиха, че осъждат всякакви прояви на арогатно поведение и злоупотреба с власт. 

От Министерството на отбраната, където Емин е съветник, също проверяват истинността на твърденията и едва тогава ще действат.

Отричам внушенията, които се твърдят", заяви Емин след разразилия се скандал. "Истината е, че не съм се опитал по никакъв начин да се възползвам от служебното си положение", категоричен бе той.