Това се казва в Средносрочната бюджетна прогноза на правителството за периода 2019-2021 година.

Средната пенсия на един пенсионер се предвижда да достигне 424,18 лв. през 2021 г., при очакван среден размер за 2019 г. – 382,78 лв. Или за три години този ръст е с по 14 лева годишно.

В резултат на тези допускания разходите за пенсии по бюджета на ДОО през 2019 г. нарастват с 484,4 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. Годишният ръст на бюджетните плащания спрямо предходната година за 2020 и 2021 г. са съответно 513,3 млн. лв. и 498,4 млн. лв.

От 1 юли 2019 г. таванът на старите пенсии се вдига от 910 на 1040 лв. Данъци и осигуровки няма да се пипат, но минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще расте в следващите три години.