Днес, когато нашият свят продължава да бъде разкъсван от междуособни борби и противоречия, когато благоволението между хората все повече отстъпва пред враждата и непоносимостта към другия, когато военните конфликти като средство за разрешаване на споровете ни не само не намаляват, но възприемат все по-застрашителни размери и съсипват милиони човешки съдби, ние отново имаме една единствена истинска надежда и тя е нашата вяра и упованието ни в Божията благост и Божията всеопрощаваща любов.

Това се казва в патриаршеското и синодално рожденственско послание към Възлюбените в Господа чеда на светата ни Църква, подписано от патриарх Неофит, председател на Светия синод. 

Тази любов, която накара Самия Бог да възприеме човешката природа, да влезе в нашия свят и да живее сред нас като човек; която Го доведе до Кръста и разпятието, страданията и смъртта, и дори до бездната на ада, за да извърши така нашето изкупление и спасение, се казва още в посланието.

Посланието съвеветва "да бъдем добротворци и миротворци, да благоволим един към друг - дори и към враговете си".

"Да не позволяваме на страстите и гнева да владеят над нас, но да ценим и уважаваме всеки човешки живот. Във всекиго да търсим и да откриваме не свой враг и противник, а наш ближен - също като всички останали сътворен по Божи образ и подобие и повикан от нашия Небесен Отец за богоуподобяване и вечен живот."

В заключение на посланието се казва: "Всесърдечно поздравяваме с празника на Христовото Рождество всички верни чеда на светата ни Църква - в пределите на Родината и далеч от нея, с благопожелания за мир и радост в Господа!"