Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения. Това стана с поправки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Текстовете са разписани в преходните и заключителните разпоредби на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които бяха приети днес на второ четене.

Заместник-председателят на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм Даниела Савеклиева /ГЕРБ/ обясни, че тези поправки засягат около 5000 български граждани, които получават социални помощи на основание на ТЕЛК решенията, така че всички те да не бъдат ощетени и да си получат цялата сума и за този месец. Това е благодарение на всички политически партии и парламентарни групи в това Народното събрание, посочи тя.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна, записаха в закона депутатите.