Таксите за студенти и докторанти в държавните висши училища да отпаднат още тази година, реши правителството с предложените промени в Закона за висшето образование (ЗВО).

Целта е да се подобри достъпът до висше образование на студентите, както и държавните висши училища да станат по-привлекателни за тези кандидат-студенти, които се колебаят дали да продължат своето образование и житейски път в чужбина или в България, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

С отпадането на таксите за студентите и докторантите съответните разходи за обучение ще бъдат поети от държавата. Необходимата сума се изчислява на близо 136 млн. лева за 2024 г.

Предвижда се заплащаната годишна такса от студентите и докторантите да бъде наполовина от вече утвърдения размер за 2023/2024 година. За целта в едномесечен срок от влизането в сила на промените в Закона за висшето образование от Министерския съвет ще бъдат отпуснати допълнителни средства на университетите и научните организации, които имат право да провеждат обучение в образователната и научна степен "доктор", за компенсирането им за намалените приходи от такси.

В двумесечен срок висшите училища и научни организации трябва да възстановят разликите на тези студенти и докторанти, които са заплатили годишни такси в размер по-голям от половината от вече утвърдения за 2023/2024 година.

По-рано днес, на заседанието на правителството министър-председателят в оставка акад. Николай Денков каза, че ще има важни положителни и социални последици от премахването на студентските такси.

"От тази мярка ще се възползват 127 000 студенти и докторанти. Мярката е в продължение на политиката на държавата за осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование. Със законодателните промени от началото на 2022 г. детските градини станаха безплатни, училищното образование в държавните и общински училища винаги е било безплатно за учениците, а от учебната 2024/2025 година учебниците и познавателните книжки за всички деца и ученици от първи до 12-и клас ще са безплатни. Да, усилията си струват и трябва да продължат", заяви премиерът Денков в началото на правителственото заседание.