Увеличават се стипендиите на студентите от държавните висши училища. Минималният им месечен размер се повишава от 85 на 120 лева. Максималната стипендия от 180 лева става 200 лева. Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 юли 2023 г., съобщи пресслужбата на Министерския съвет (МС).

От МС уточняват, че това предвижда приетото от Министерския съвет изменение и допълнение на постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации.

С него се повишават и стипендиите на студентите, които в годината на завършване на средното си образоване са приети в държавни висши училища по специалности от професионалните направления: "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство", както и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия". Те вече ще получават по 140 лева, вместо досегашните 100 лева на месец. От 300 на 400 лева се увеличава и максималният размер на помощите и наградите.

За изплащането на увеличените стипендии от 1 юли са осигурени 6 млн. лева със Закона за държавния бюджет. Повишението се налага заради непрекъснато увеличаващите се разходи за издръжка на живот вследствие на инфлационните процеси от последната година и невъзможността с месечна стипендия да се осигури заплащане на поне част от потребностите на студентите. Последното увеличение на минималния и максималния размер на стипендиите е влязло в сила от летния семестър на учебната 2020-2021 година.

В интервю за БТА от 23 август т.г. председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев каза, че са направили предложение до министъра на образованието и науката за това минималната стипендия за студент да се увеличи от 85 лева на 120 лева месечно, а максималната стипендия да стане 200 лева от 180 лева, както е сега. Искаме да има по-голямо повишение на минималната студентска стипендия, защото масово университетите отпускат минимални стипендии от 85 лева. С тези 6 милиона лева допълнително ще може да се повиши максималната и минималната граница на студентските стипендии, каза тогава председателят на НПСС.