Стоилов уточни, че преди да бъде направено подобно предложение в Народното събрание, то идеята ще бъде поставена на обществена дискусия, съобщи БТА.

В момента за сметка на бюджета са само здравните осигуровки на тези безработни, които имат право на обезщетение.

Депутатът е изчислил, че за покриване здравните осигуровки на безработните ще са нужни 71 милиона лева на година и заяви, че това са около половината от средствата, отделени за подслушване в бюджета на МВР. Стоилов коментира, че здравните услуги за безработните и бедни хора са по-важни, отколкото подслушването на заподозрени.

Според народния представител заплащането на здравните осигуровки от държавата ще покаже колко процента е в действителност безработица у нас. В момента част от безработните не се регистрират на трудовата борса, тъй като нямат стимул за това - не получават обезщетения от борсата и не им се заплащат здравните осигуровки, ако са безработни. Според Янаки Стоилов държавата създава умишлено пречки за отчитане на реалната безработица - всички безработни трябва да се наредят на едно гише в Бюрата по труда, за да потвърдят регистрацията си, съкращават се чиновници, които отчитат безработните и т.н.

Той попита защо според българската статистика безработицата в страната е 10,8 на сто, а според европейската система "Евростат" - с 2 процента повече. Депутатът изрази тревога от покачването на безработицата в страната през летните месеци, което никога не се е случвало през последните години.

По последни данни на НЗОК броят на здравно неосигурените е 1.3 млн., като голяма част от тях са трайно безработни. Те нямат право на безплатно лечение, а само на достъп до спешната помощ. Според левицата обаче няма точни данни колко са некоректните платци - те варирали от 700 хиляди до 2 милиона.