16 200 километра мантинели трябва да бъдат подменени или монтирани по пътищата у нас, по оценка на Агенция "Пътна инфраструктура". Това е около 40% от общата дължина на всички републикански пътища в страната, съобщиха от Министерството на регионалното развитие. 

Оценката на АПИ се базира на данните за състоянието пътищата и наличните по тях ограничителни системи, като са включени и участъци без мантинели, но поради спазване на изискванията за обезопасяване на крайпътното пространство, е необходимо монтиране на нови или удължаване на съществуващите.

От споменатите 16 200 км, 1028 км са на автомагистралите, около 2306 км - на първокласните пътища, около 3215 км - на второкласните пътища, малко над 9400 км - на третокласните, а останалите - на пътни връзки при възли и кръстовища. 

Анализът и оценката на АПИ са част от проектонаредба за "ограничителите системи", пусната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обществено обсъждане. Програмата ще трябва да бъде приета до една година от влизането в сила на нормативния документ и ще се актуализира ежегодно, посочват от ведомството. 

Десет години от влизането в сила ще бъде максималният срок за изпълнение на програмата по отношение на републиканските пътища и до 15 години за общинските пътища и за населените места. В тези срокове опасностите ще трябва да бъдат премахнати, преместени, модифицирани и обезопасени с ограничителни системи за пътища, отговарящи на определените с наредбата изисквания, а съществуващите системи, които не отговарят на стандартите, ще трябва да се подменят. 

Проектът на наредбата цели повишаване безопасността на пътната инфраструктура, чрез предотвратяване навлизането на моторни превозни средства в насрещното движение, излизане от платното за движение, намаляване броя пътнотранспортни произшествия и тяхната тежест, обезопасяването на опасни места и участъци от пътя.

Цели се също и предпазване на неучастващите в движението лица, които се намират в обекти и съоръжения встрани от платното за движение.