Областният управител на Перник Ирена Соколова заедно с експерти, инженери, спелеолози и специалисти по ВиК установиха неправомерно отклоняване на огромни водни количества от водосборния район на язовир "Студена".

Това стана ясно по време на обществен експертен съвет, на който бяха поканени да присъстват и протестиращите перничани.

През последните 10 дни Ирена Соколова и експерти са обходили основните водоизточници на язовир "Студена", съобщиха от Областната управа.

"Преди три дни видях бентовете за отклоняване на цялата вода от един от основните водоизточници при маловодие с тръба, отвеждаща към помпена станция, обясни областният управител. Още на следващия ден (на 28 ноември) се установява увеличение на дебита към язовир "Студена" с 418 литра в секунда, при само 44 литра в секунда на 27 ноември. В същото време се установява, че помпената станция не работи.

"Ако някой си е позволил да отклонява водни запаси в този период на безводие трябва да понесе своята отговорност. Веднага подавам сигнал в прокуратурата", обяви Соколова. Тя допълни, че с неин подпис не може да се източи или напълни язовира.

Областният управител, хидролози, геолози и ВиК инженери са намерили решение с въвеждане на допълнителни водоизточници към язовир "Студена". Атанас Русев, инженер и спелеолог обясни по време на обществения експертен съвет, че е подготвен комплексен план, който е входиран в Областна администрация - Перник и ще бъде въведен незабавно в действие със съдействието на МРРБ. С разработения план в много кратки срокове, по-малко от месец във водосбора на язовира ще постъпват количества вода, които надвишават ежедневното потребление.

"Софийска вода" с екипа на Атанас Русев днес са взели проби от водоизточниците за установяване на физико-химични и микробиологични показатели.

Същевременно по време на парламентарния контрол днес министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова съобщи, че през следващите дни ще бъдат предприети мерки, чрез които ще има допълнителни количества вода от Владайския канал, които ще бъдат насочени към язовир "Студена", заради водния режим в община Перник.

Аврамова напомни, че министерството е изискало информация за свободните водни количества от водоснабдителната система, експлоатирана от "Софийска вода" АД, разположени на територията на природен парк "Витоша", които биха могли да се прехвърлят към Перник. Набелязани са били мерки, които в следващите няколко дни ще бъдат изпълнени.

Друга краткосрочна мярка е да има по-ефективен режим на подаване на вода в рамките на едно денонощие, каза министърът и изтъкна, че на 22 ноември управителят на "ВиК Перник" е изпратил до кмета на общината предложение за подаване на вода от 15.00 до 22.00 ч., с което се очаква да има намаляване на броя на авариите и на загубите на вода. Министърът напомни, че към момента кметът на града е издал по-щадяща заповед, с която режимът е два пъти в денонощие. Тя изрази надежда той да преосмисли решението си, за да може да бъде съхранена наличната в момента вода в язовира.

В МРРБ на експертни срещи са били обсъдени няколко варианта за осигуряване на допълнителни количества вода. Предстои изготвяне и представяне на официални предложения от експертите, които министърът ще предложи за обсъждане на експертно ниво и ще се прецени кои от тях са възможни за изпълнение, които биха довели в краткосрочен план до действия, които могат да доведат до снабдяване с допълнителни количества вода.

Министърът подчерта, че в по-дългосрочен план основната мярка за преодоляване на водната криза е намаляване на загубите във водопроводната мрежа. Тя напомни, че "ВиК Перник" има готов проект и има договор за финансиране по оперативна програма "Околна среда", като най-големите инвестиции са за водоснабдяване и за община Перник те са 22 млн.лева.

Министърът напомни, че правителството отпусна на община Перник 2,7 млн. лева по проекта за реконструкция на утаителите на пречиствателна станция за питейни води, която обслужва града и околните села. По другия резервен вариант във връзка с водния проблем на града Аврамова съобщи, че все още не са готови окончателните резултати от вторите проби от водата на язовир "Долна Диканя".