Неоснователно получени суми в размер на общо около 1 104 743, 20 лева ще трябва да върне УМБАЛСМ "Пирогов" на здравната каса. Това е резултатът от проверката, която беше извършена в лечебното заведение в периода от 28 май до 10 юли.

Проверявани са дейностите по следните клинични пътеки:

"Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст";

"Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години";

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции";

"Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения".

Проучени са 802 бр. документация по история на заболяването, която съпътства пациента.

Проверката е установила ред нарушения: неспазен диагностично - лечебен алгоритъм; отчетена, но неизвършена дейност; заплащане от страна на задължително осигурени пациенти на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК; включени медикаменти в историята на заболяването на пациента, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение; отчетена и заплатена дейност за конкретни пациенти, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в историята на заболяването.

Резултатите от извършената проверка ще бъдат предоставени на компетентните органи за последващи действия, пишат от касата.