При усложняване на епидемичната обстановка, която не би позволила да има преброяване на терен на населението и жилищния фонд в България, Националният статистически институт има резервен план. Ще проведем най-вероятно електронно преброяване и после ще се опитаме чрез административните регистри да допълним информацията, съобщи за БТА директорът на дирекция "Демографска и социална статистика" в НСИ Магдалена Костова.

Тя напомни, че преброяването не може да бъде отложено за догодина, защото по еврорегламент то трябва да стане в рамките на 2021 г. във всички страни от ЕС. Вчера правителството реши, че преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще е от 7 до 17 септември, а чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител - от 18 септември до 3 октомври.

Костова отбеляза обаче, че този резервен план за преброяване не е съвсем приложим, защото в страната регистрите все още не са на необходимото равнище и все още липсва връзка между някои от тях.

Утре трябваше да започне електронното преброяване, но заради епидемичната обстановка то ще започне на 7 септември и ще продължи до 17 септември, напомни Костова.

Проблемът с изместването на датата по-скоро е свързан със същинското преброяване по домовете, което трябваше да започне от 1 февруари, като преди това трябваше преброителите да преминат обучение, коментира експертът.

Тя уточни, че кандидатите за преброители вече са 30 000, но обучението им трябва да е присъствено, а при пандемия няма как да стане, от друга страна те трябва да посещават хората по домовете им, което въпреки осигурените лични предпазни средства, също крие рискове. В малките общини вече има достатъчно преброители, а в някои от тях дори са повече от необходимото.

В големите градове не можахме да наберем необходимия брой преброители и контрольори, но се надяваме, че в тези населени места ще има повече електронно преброени, допълни експертът.

Тя посочи, че през юни ще бъде направена нова кампания, като целта е набраните кандидати за преброители да потвърдят, че ще участват. Според това колко хора са се отказали, вероятно ще се направи и втора кампания за донабирането на преброители в някои населени места. Очаква се през август да започне тяхното присъствено обучение.

Възнаграждението на преброителите е базирано на преброен обект - сграда, жилище, лице, ще им се плаща и за събран уникален преброителен код от електронното преброяване, с който хората, които са се преброили по този начин, ще удостоверяват това. С цялата условност може да се каже, че в зависимост от това колко преброителни участъка ще поеме един преброител, той ще може да вземе между 450 и 1000 лева за този 15-дневен период, каза експертът.

При преброяването на терен на хората, които са под карантина, са обсъждани няколко варианта на предоставяне на преброителните карти - чрез службата "Патронажна грижа", домоуправители или чрез пощенските услуги.

За хората, които са в болница, преброяването ще стане чрез определени от управителите на лечебните заведения техни служители. Така става и преброяването на хората в домове за възрастни, хора с увреждания и за деца, лишени от родителски грижи, в центровете за настаняване на бежанци, затвори.

Спрямо пробното преброяване има някои промени във въпросите от преброителната карта, която скоро ще бъде публикувана с актуализираните нови дати, каза експертът. Повечето промени са в раздела "Жилище", като в подраздел "материална осигуреност" са добавени въпроси за наличие на мобилни устройства, смартфони и таблети. В услугите, които ползват домакинствата, също са добавени някои позиции - няколко вида телевизии и радиа.

Резултатите от електронното преброяване - за броя на преброените, и някои характеристики, може да се очакват още в средата на септември. Около два месеца след приключване на преброяването - през декември, ще има първи експресни резултати, като тогава ще се обявят предварителни данни за общия брой на населението на България, жилищата, домакинствата и сградите на различни териториални нива, а през април - май догодина ще са готови и първите окончателни резултати.

Данните от геореферентното преброяване на сградите, което приключи лятото на миналата година, в момента се използват за райониране на страната на контролни райони и преброителни участъци, като това са очертанията, в които ще се проведе преброяването на терен. След края на преброяването данните от геореферентното проучване ще послужат за статистически адресен регистър, в който ще фигурира всяка жилищна сграда, места за настаняване и болници.

Основен потребител на тази информация ще са общините, като те ще могат да я надграждат и с други обекти - като училища, административни и бизнес сгради, но този регистър ще бъде достъпен най-рано през 2022 г., обясни експертът. За общините ползата е, че чрез геореферирането на например болниците, центровете за спешна помощ и училища ще се получи информация за достъпността на хората до тях в съответното населено място.

По темата за т.нар мъртви души, за която винаги се говори в България преди избори, Костова отново повтори, че дори и да има такава бройка, то нейният процент е не по-голям от статистическа грешка. Може би има малък процент от хора, които са пребивавали в чужбина и са починали там и за тях не е дошло съобщените за смърт, и тези хора фигурират като живи в националната база данни "Население" на ГРАО, но става дума за много малък брой хора, допълни експертът.

Тя уточни, че разликата в данните за броя на населението на страната между НСИ и ГРАО се дължи на различната методология и цели на събираните данни. Целта на НСИ е да направи оценка на реалния брой на населението на територията на страната, обект на различни инфраструктурни, социални и други услуги, независимо дали са български или чужди граждани. Докато целта на регистър ЕСГРАОН е да се извършва гражданската регистрация в страната и административното обслужване на населението. Избирателните списъци се съставят на база на регистъра, тъй като той съдържа информация за всички български граждани, независимо дали се намират в страната или извън нея и имат право да гласуват на определени избори.