Демонополизация на Здравната каса и възможност на здравноосигурените лица да избират осигуряване в частни фондове. Това предвижда новият здравноосигурителен модел, който министър Кирил Ананиев представи днес на кръгла маса в НДК.

Здравноосигурените лица ще могат да избират къде да се осигуряват - в частен здравен фонд или в Здравната каса. Частните фондове трябва да са набрали един милион лица, за да стартират. Според предварителния документ лицата, които не са избрали фонд, остават осигурени в НЗОК, отбеляза БНР.

Застрахователните дружества, които искат да работят в основния здравен пакет, ще трябва да се прелицензират в основния здравен модел.

Частните здравни фондове са задължени да записват всички желаещи се лица. При изпадане на фонд в несъстоятелност пациентите автоматично се прехвърлят към Здравната каса.

Според новия модел здравната вноска става 8%.

Миналата есен стана ясно, че се предвиждат два варианта на нов здравноосигурителен модел. Единия предвижда пълна демонополизация на НЗОК, а вторият - задължително здравно осигуряване, задължително здравно застраховане и доброволно здравно застраховане. Има политическа подкрепа от управляващите за промени в системата, увери тогава министър Ананиев.

Намерението с промяната е да се осигури равен достъп до здравеопазване, да се създадат условия за реално остойностяване на медицинските дейности, да има потенциал за инвестиции и прилагане на нови технологии за лечение, да се измерва качеството на лечението и да се проследява ефектът от терапията, да има възможности за долекуване.

Целта е да се намали делът на нерегламентираните разходи в системата, да се подобри контролът в системата, да се обедини медицинският и финансовият контрол, да се  подобри ефективността при използването на средствата в системата, да се преодолее териториалният дисбаланс, да се оптимизират разходите за лекарства.

Предвидено е създаване на гаранционен фонд, ако застраховател фалира. За да получи застраховател правото да извършва задължително здравно застраховане, той ще трябва да отговаря на определени изисквания. Както се разбра, едно от тях е да са набрали един милион лица, за да започнат да осигуряват.