Националният институт по метеорология и хидрология изпрати протестно писмо до премиера Кирил Петков във връзка с изваждането му от Министерство на образованието и прехвърлянето към Министерство на околната среда и водите. Учените и синоптиците недоволстват, че това се прави без прозрачност при вземането на решението.

Те отправят предупреждение, че ако не бъдат чути, може да спрат да правят прогнози за времето, от които се възползват 9 държавни ведомства, в това число и МОСВ.

Те напомнят, че са научна организация със 132-годишна история, а в същото време са отрязани от правото да имат делегиран бюджет. Работещите в института изказват и недоумението си от факта, че нито веднъж досега просветният министър Николай Денков, още от времето му на служебен министър, не се е срещнал с ръководството на НИМХ.

"Ние, работещите в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), имаме следните въпроси към Вас:

Защо Правителството прехвърля НИМХ от МОН към МОСВ с проекта за закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г, въпреки трите изключително успешни за Института години след излизането му от състава на БАН и преминаването му към МОН?

Прозрачно ли е взето решението за преминаване на НИМХ от МОН към МОСВ?

Смятате ли, че може да направите декларираната от Правителството промяна, без участието на водещите експерти в съответната област?

Знаете ли, че на 06.01.2022 г. сме депозирали писмо до Вас, и министрите Василев, Сандов и Денков, подписано от всички ръководни органи в НИМХ и подкрепено (с подписи) от 97% от работещите във всички структури на НИМХ в страната? Запознахте ли се с аргументите ни против това преместване? (Откъс от Стенограма от заседание на МС от 30.12.2021 г. и Писмо от НИМХ от 06.01.2022 г. относно предложение на министър Денков за прехвърляне на Института от МОН към МОСВ)", пишат в отвореното писмо до премиера метеоролозите и хидролозите.

Те обвиняват, че зад тази рокада и изваждането им от МОН стои образователният министър Николай Денков.

"Ясни ли са Ви действителните мотиви на министър, академик от БАН, Н. Денков за това желание да "извади" една национална научна организация с 132-годишна история от министерство на науката и да я прехвърли към едно от осемте министерства, които обслужва с научни продукти? Знаете ли, че той никога не е стъпвал в НИМХ и нито веднъж не се е срещал с ръководството на НИМХ от назначаването му за служебен министър досега?", пишат на Кирил Петков от НИМХ.

"Знаете ли, че с отпадането на правото на делегиран бюджет и формиране на преходен остатък за НИМХ в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в действителност ни се отнема възможността за участие в международни и национални научни проекти и програми и да получаваме средства по тях? Чий е този "пропуск"?", изразяват недоволство още от научния институт. Освен генералния директор на НИМХ проф. д-р Христомир Брънзов, под отвореното писмо до премиера се е подписало цялото ръководство на научния институт.

Припомняме, че след скандали между НИМХ и БАН и последвали протести на синоптиците, с решение на МС от 9 януари 2019 г, бе одобрен Правилникът за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С влизане в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г., НИМХ-БАН се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

В решенията тогава се казва, че "дейността на Националния институт по метеорология и хидрология ще се финансира със средства от държавния бюджет, собствени приходи, проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и други международни организации, както и безвъзмездно получени средства". И още: "институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална собственост, както и други права и задължения. Недвижимите имоти, предоставени от държавата на института, са държавна публична собственост, съответно държавна частна собственост".

Работещите в НИМХ традиционно се оплакват и от недофинансиране на института.