Неизправност, възникнала в резултат на екстремните атмосферни условия в Румъния, в автоматичната станция за мониторинг на радиационния гама-фон в района на Джигера, в окръг Долж - на 12 км по права линия от АЕЦ "Козлодуй", е довела до сигнал за тревога в системата за мониторинг на радиоактивността на околната среда. Информацията идва от Националната агенция за опазване на околната среда на Румъния и е изпратена до БТА.

Съгласно процедурите данните, предоставени от станция Джигера, са били незабавно проверени, посредством стойностите, записани от другите 11 станции за мониторинг на радиоактивността, които функционират в зоната на влияние на АЕЦ "Колодуй". Данните показват, че няма превишение на нормалните стойности, а се касае за неизправност в един от сензорите на станцията.

"Вечерта на 25.11.2023 г., около 22:00 ч. румънско време, автоматичната станция за мониторинг на радиационния гама-фон, разположена в Джигера, отчете високи стойности. За да се потвърдят или отхвърлят, бяха проверени всички автоматични станции около мястото на територията на Румъния, намиращи се и в зоната на влияние на АЕЦ Колодуй на територията на България, както и резултатите от лабораторните анализи. Като се има предвид факта, че стойностите, подадени от станцията в Джигера, не са потвърдени от нито една от тези проверки, тази станция е изключена и влиза в ремонт", съобщава Корина Лупу, генерален директор на Главна дирекция за мониторинг към Националната агенция за опазване на околната среда.

"Тези уточнения са необходими, за да знае населението от оторизиран източник, че няма повод за паника в това отношение", се казва в публикация на официалната Фейсбук страница на агенцията.

По-рано днес сайтът за мониторинг на радиоактивността на Европейската Комисия публикува карта, която показва, че има повишение на радиационния фон в една точка на територията на Румъния.