Румънска станция отчете десетократно увеличение на радиационния фон от другата страна на Дунава, в близост до АЕЦ "Козлодуй". Информацията потвърди нашата Агенция за ядрено регулиране, но според тях става дума за грешка, защото нито съседните станции, нито те, отчитат подобни равнища. Успокоение внесоха и нашия АЕЦ, като с прессъобщение беше обявено, че не е регистриран скок на радиационния гама-фон. Министърът на енергетиката Румен Радев обяви новината като фалшива. 

Няма повишен радиационен фон, заяви министърът на енергетиката Румен Радев на брифинг в Министерството на енергетиката.

Румен Радев определи информацията в някои медии за повишен радиационен фон като фалшива новина.

Обичайният фон в страната ни е между 0,07 и 0,3 микросиверта на час. За осреднени 24 часа наблюдения категорично сме в този интервал. Няма какъвто и да е повод за безпокойство, заяви министърът.

Нормални стойности, типични за естествения гама-фон в региона, се отчитат и към момента в контролираните точки от площадката на АЕЦ "Козлодуй" и 100-километровата зона около централата на българска територия, съобщиха по-рано днес от Атомната електроцентрала "Козлодуй".

Ето какво съобщиха от Агенцията за ядрено регулиране: 

"Към 11:00 часа на 25.11.2023 г. показанията за стойността на гама фона от станция намираща се в населеното място Гигера, Румъния са били в рамките на естествения гама фон (0,11 μSv/h). В 22:00 и 23:00 часа на същата дата са отчетени показания съответно 1,5 μSv/h и 1,75 μSv/h (около 10 пъти естествения гама фон). В същия район на разстояние 3,3 км западно и 8,5 км източно от станцията са разположени други две , чиито показания за същия период са в рамките на естествения гама фон (0,1 μSv/h). Трите станции са част от информационната система EURDEP (EU Radiological Data Exchange Platform) на изследователския институт (Joint Resesarch Institute JRC) на Европейската комисия. Към настоящия момент не са налични данни от посочената станция. Като най-вероятна причина за подобни завишени показания може да се посочи недостоверност в измерените стойности от станцията или технически проблем, предвид липсата на завишени показания от съседните две станции. Показанията от станциите намиращи се на територията на България, включително и тези около АЕЦ "Козлодуй" са в рамките на нормалните стойности на естествения гама фон.

Нормален е радиационният гама-фон около Атомната електроцентрала "Козлодуй", съобщиха от пресцентъра на централата във връзка с медийни публикации за отчетено пoвишeниe нa paдиaциoнния фoн от една oт измepвaтeлнитe cтaнции в Румъния.

Стaнциитe в paйoнa до АЕЦ "Козлодуй" нe oтчитaт yвeличeниe, държим да информираме българската общественост, че няма повод за безпокойство, посочват от АЕЦ.

Нормални стойности, типични за естествения гама-фон в региона, се отчитат и към момента в контролираните точки от площадката на АЕЦ "Козлодуй" и 100-километровата зона около централата на българска територия", се посочва още в съобщението.

Според него данните от автоматизираната система за мониторинг се визуализират на информационни табла в населените места от района и в реално време се предават в атомната централа, откъдето се трансферират в Изпълнителната агенция по околна среда и Агенцията за ядрено регулиране.

От централата уточняват, че обект на постоянен мониторинг са радиационните параметри на основни компоненти на околната среда, като въздух, води, почва, растителност, селскостопанска продукция. "Всички изследвания се изпълняват по утвърдени валидирани методи за измервания и анализ. Дейностите са напълно хармонизирани с изискванията на чл. 35 от Договора Евратом, Препоръка 2000/473/Евратом и документите на МААЕ", съобщават още от АЕЦ "Козлодуй".

Общо 26 станции на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) следят за състоянието на радиационния гама-фон в България и до момента нито една не е отчела завишени нива. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на територията на България над естествените вариации, характерни за гама фона в пунктовете за измерване, сочат данните на ИАОС.

МОСВ чрез ИАОС администрира Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Системата разполага с 26 автоматични мониторингови станции, разположени на територията на страната, които извършват непрекъснати измервания.