Най-големите групи частни лечебни заведения в страната обявиха в официална позиция до медиите, че са в битката срещу коронавируса от самото й начало и са в пълна мобилизация и готовност за подкрепа с всичките си налични ресурси.

Директорите на Аджибадем Сити Клиник, в която се включват Болница Токуда, УМБАЛ Младост и УМБАЛ Сърдечно-съдов център, Булфарма - УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛ „Пълмед“-Пловдив, УМБАЛ „Здраве“-Пазарджик, МБАЛ „Здраве“-Велинград, МБАЛ „Проф.Д.Ранев“-Пещера и МБАЛ „Бургасмед“, както и УМБАЛ „Каспела“, които предлагат комплексна медицинска помощ в почти всички направления на медицината, изразяват готовността на лечебните заведения да насочат всичките си ресурси и медицински капацитет там, където могат да бъдат от значение в борбата от най-висока степен на важност, пред която се изправя целия свят в момента.

"Ние наблюдаваме и осъзнаваме сериозността на заплахата, която се превръща в реалност и в нашата страна през последните седмици, и със сигурност не сме безучастни към случващото се. Още в самото началото на кризата изпратихме декларация до институции, медии и обществеността за готовността си да се включим в обединените усилия на държавните институции и структури и участваме активно във всички областни кризисни щабове", се казва още в позицията на най-големите частни болници.

В лечебните заведения вече работят в условията на извънредна ситуация, предвид откриването и разпространението на все повече заразени от COVID-19 на територията на страната и очаквания пик на заболеваемостта през следващите седмици.

"С цел избягване на всякакви спекулации в обществото, сега повторно заявяваме пълната си мобилизация и намерение да подкрепим Националния кризисен щаб с всичките си налични ресурси. Бихме искали обаче да ви уверим, че можете да разчитате на нас като лечебни заведения в сферите и възможностите, в които имаме човешки и технологичен капацитет, компетентност, знания, опит и подготовка", заявяват още от частните болници.

Директорите им напомнят, че лечебните заведения, които управляват, са неразделна част от здравеопазването на страната.

"Можем да бъдем допълнително полезни, а всяка медицинска възможност, с която България разполага в момента, трябва да се има предвид в условията на пълна мобилизация за справяне с проблема. Ще бъдем наистина удовлетворени, ако нашите ресурси и възможности, желанието и призванието на нашите медицински специалисти да изпълнят максимално своя дълг към обществото, допринесат за опазване на живота и здравето на възможно най-голяма част от нашия народ. С готовност бихме приели планиране на разговори и следващи стъпки с държавните институции и Националния кризисен щаб за борба коронавирус за активно сътрудничество в борбата с новия вирус във всички сфери, в които можем да предложим квалифицирана и високоспециализирана помощ", завършва съобщението.