Над 600 хиляди пациенти ще получават лекарства за сърдечно съдови заболявания с намалено доплащане, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса.

НЗОК приема да се въведе през 2024 г. повишаване нивото на заплащане на списък от лекарствени продукти за домашно лечение, обединени в 52 групи/международни непатентни наименования/, предназначени за лечение на хронични сърдечно-съдови заболявания.

Предложението за намаляване на доплащането за тези медикаменти е подкрепено от министерствата на здравеопазването и финансите.

Така повече от 600 хиляди хронично болни пациенти със сърдечно-съдови заболявания ще получават от аптеките предписаните от личните си лекари лекарства от тези групи напълно безплатно или с намалено доплащане. Това трябва да влезе в сила от 1 април. Необходимо е обаче решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране, за да бъдат разписани промените в Позитивния лекарствен списък.

Решението за включване на лекарствените продукти за хронични сърдечно съдови заболявания е в изпълнение на дългосрочната стратегия на НЗОК за пълно реимбурсиране на лекарствените продукти за социално значими хронични заболявания и за разширяване на групата лекарства, за които пациентите не доплащат или доплащат ниска стойност, коментират от касата.

С въвеждане на по-високото ниво на заплащане на лекарствените продукти за описаните групи лекарствени продукти за пациентите се очаква сериозен позитивен социален ефект, разширен достъп до терапия на сърдечно съдовите заболявания и намаляване на случаите за отказ от терапия по финансови причини.

С тези лекарствени продукти се осъществява базова терапия за сърдечно съдовите заболявания, които са водеща причина за смъртност в България.

В дългосрочен план това би довело до положителен ефект за здравето на пациентите, предвид подобряване на условията за придържане към назначената им терапия.