Общо 93 000 са сега учителите и директорите в детските градини и в училищата в страната от първи до 12-и клас. Сред тях са и всички, които са на педагогически длъжности в образованието - възпитатели, ресурсни учители, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи и други специалисти.

Всяка година се увеличава броят на младите учители в българското образование, а сега над 35 000 са младите учители до 35-годишна възраст от тези общо 93 000 учители, каза в интервю за БТА председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ Янка Такева, посветено на днешния Международен ден на учителя.

"Вече младите учители, които завършват университетите, масово влизат в българските училища, без да започват първо друга работа, както беше преди години. Също така много от специалистите, които имат педагогическа правоспособност, започнаха да преподават като учители в училищата. Сред тях са и журналисти, които имат педагогическа правоспособност по български език и литература. Много специалисти с инженерно образование се върнаха в училище, за да преподават природни науки, както и работещи в туристически фирми, които заради пандемията станаха учители по чужди езици", обясни Такева.

По повод на информациите, публикувани преди 15 септември, за недостиг на учители по различни учебни предмети, председателят на СБУ отбеляза, че така е винаги преди началото на учебната година. "В момента няма училище и детска градина, в което да няма необходимите кадри, но в детските градини в София се търсят помощник-възпитатели заради много ниското заплащане. Същото е и в големите областни центрове - Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Това е един много голям проблем, защото за помощник-възпитателите в детските градини се изисква да имат средно образование, но заплатите им са много ниски и няма кандидати", коментира Янка Такева.

От 1 септември тази година влезе в сила увеличението на учителските заплати с 5 процента и с 4 процента на непедагогическия персонал. В момента във всички училища и детски градини в страната се изпълнява това изискване, като средствата за това бяха преведени от актуализацията на бюджета.

Такева припомни, че от 1 септември минималното заплащане за учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направлението "Информационни и комуникационни технологии", става 1486 лв.

Старши учител и старши възпитател трябва получават най-малко 1533 лв., а заплащането за главен учител и главен възпитател е 1592 лв.

Минималната заплата за директор на училище вече е 1810 лв., а на заместник-директорите - 1675 лв.