Повече от 120 тона достигнаха незаконно загробените отпадъци, открити в землищата на Червен бряг и село Рупци, които по външни белези могат да се определят като опасни.

Първоначалният анализ сочи, че това е едва около 1/3 от общото количество заровен отпадък, генериран от дружества, собственост или свързани с досъдебното производство, по което обвиняеми са Атанас и Пламен Бобокови, съобщават от прокуратурата.

В хода на извършения оглед е открито и трето място с изкопни ями, служили за съхранение на неустановено като количество и съдържание незаконен отпадък. Районът се охранява. Предстоят действия по установяване на произхода на боклука.

Отпадъците от акумулаторни батерии, които бяха открити в землището на Червен бряг при извършен оглед, са внос от Словакия и Румъния. От прокуратурата припомнят, че в силажни ями на бившо ТКЗС са били открити над 30 тона отпадъци, част от които са били генерирани от търговско дружество, собственост на обвиняемите лица Атанас и Пламен Бобокови.

Вероятно отпадъците са били заровени преди около 4-5 години. Такива са били открити и в изкопни ями с дълбочина три метра в землището на с.Рупци, община Чрвен бряг.

Към момента е установено, че в откритите силажни ями се е съхранявал опасен отпадък, включващ части от акумулаторни батерии, които не подлежат на последващата преработка.

"Не трябва да има булдозер в Рила, всички възможни санкции ще бъдат приложени", заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Той уточни, че засега всички дейности по изграждане на еко алеите са спрени. Очаква се в понеделник да бъде извършена проверка на целия проект от ОП "Околна среда".

Министърът заяви, че ще изготви доклад до премиера Бойко Борисов и заедно с него ще вземат решение какво ще се случи с проекта. Той коментира още, че тъй като там няма строителство, на практика не е необходима Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОСЧ. Той подчерта, че ако това бъде направено, ще бъдат изгубени парите за проекта, тъй като самата оценка изисква време.

Относно заровените отпадъци край Червен бряг, Емил Димитров коментира, че кадри като тези ще се повтарят и на много места в страната. Той посочи, че това, което е трябвало да се направи в рамките на закона от страна на МОСВ, е било направено. По думите му заедно с прокуратурата са установени около 400 нелегални сметища и за всяко едно от тях държавата следва да предприеме действия.

Министърът обясни как кметове на общини са давали на публично-частни партньорства изградените регионални депа за отпадъци и изведнъж техният капацитет е бил запълнен. По думите му това е резултат от незаконното депониране на отпадъци - внос от чужбина. Според него сега са необходими законодателни промени, които да осигурят "бърза писта" на МОСВ за закриване на онези площадки, при които са били констатирани нарушения.