Със заповед на министъра на здравеопазването е сформиран Национален координационен съвет за контрол на морбили, който ще го подпомага при осъществяване на дейностите по ограничаване разпространението на заболяването. Също така ще изпълнява дейности, свързани с анализирането и контрола на предприетите мерки. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Към 22 април 2019 г. официално в министерството са регистрирани 463 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област - 165 заболели, Благоевград - 136 заболели, София-град - 134 заболели, Пазарджик и Перник - по 6 заболели, Бургас - 5 заболели, Велико Търново и Кюстендил - по 4 заболели, Ловеч, Монтана и Пловдив - по 1 заболял. През последната 16-та седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град - 30 случая, София-област - 16 случая и Благоевград - 12 случая.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. - 81 сл.; 1-4 г. - 153 сл.; 5-9 г. - 110 сл.; 10-14 г. - 17 сл.; 15-19 г. - 17 сл.; 20-24 г. - 15 сл.; 25-29 г. - 22 сл.; 30-34 г. - 7 сл.; 35-39 г. - 20 сл;, над 40 г. - 21 сл.

91 случая са при лица под 13-месечна възраст, при които не е проведена имунизация поради недостигната ваксинална възраст, съгласно Имунизационния календар.

Регистрирани са случаи на заболял персонал в лечебни заведения за болнична помощ, поради осъществен контакт с болни от морбили при изпълнение на професионалните си задължения.

Министерството на здравеопазването още след първите регистрирани случаи на морбили в страната даде указания до Регионалните здравни инспекции медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели от морбили, да е с данни за протективен имунитет срещу заболяването. Тези от тях, които са неимунни към вируса на морбили, да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Дадени са указания и за стриктно прилагане и спазване на противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили.

За засилване на контрола е разпоредено на общопрактикуващите лекари да извършат преглед на пациентските листи за неимунизирани деца и за приоритетно обхващане на всички подлежащи през годината и на необхванати деца.

По отношение на имунизационния статус на деца от най-засегнатите райони на страната е разпоредено провеждането на серопревалентно проучване за наличието на защитен имунитет срещу морбили, паротит и рубеола, като резултатите от него ще покажат дали децата са реално имунизирани.

Съгласно Имунизационния календар на Република България на децата се поставят задължителна профилактична имунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола от тринадесетия месец (след навършване на 13-месечна възраст) и реимунизация срещу морбили, паротит, рубеола на 12-годишна възраст, напомнят от МЗ.

Министерството призовава всички родителите да проверят имунизационния статус на децата си за морбили и при установяване на пропуск или при съмнение за морбили да се обръщат към общопрактикуващия си лекар.