От 1 май предписването на лекарства на бели рецепти да се извършва само в електронна форма. Това е записано в проект за промяна на Наредба за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

В проекта е записано, че всички лекарства по лекарско предписание вече ще се изписват електронно, а белите бланки могат да продължат да се ползват само за лекарства и хранителни добавки, които не изискват рецепта. Издадените до 1 май рецептурни бланки ще се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност. Максималният срок на валидност на бялата рецептурна бланка е 6 месеца.

Срокът за обществено обсъждане е две седмици.

Електронната рецепта бе внедрена в края на декември 2020 година. Първоначално тя се издаваше от малко на брой лекари и с нея работеха ограничен брой аптеки, но от 1 юни м. г. те станаха задължителни за лекарствата, финансирани напълно или частично от НЗОК. Това трябваше да се случи и за лекарствата с рецепта на свободна продажба, но по предложение на служебния здравен министър Стойчо Кацаров беше оставена опцията медикаментите на свободна продажба да могат да се предписват и на хартия, и електронно.

През миналата година бяха генерирани общо над 1 млн. електронни рецепти.

Преминаването към изцяло електронно предписване на лекарствата осигурява по-лесното и бързо генериране на рецепта, четливост на рецептите, предотвратяване на грешки при отпускането. По този начин се осигурява и пълнота в електронното медицинско досие на пациента относно назначените и приемани терапии. Освен това осигурява прозрачност и възможност на здравните власти да анализират и контролират процеса по предписване и отпускане на лекарства. Така например с електронната рецепта много лесно може да се види дали аптека отпуска лекарства по лекарско предписание без да са предписани от лекар. Това би спомогнало за предотвратяване на злоупотреби или нерационална употреба на лекарства.

Преди дни бяха разширени възможностите и за издаване на електронни направления.

Личните лекари вече могат да издават електронни направления за всички възможни изследвания, които се покриват от Здравната каса. Те ще заместят изцяло хартиените, които се използваха до този момент. Досега е-направления се генерираха единствено за изследвания, свързани с COVID -19.  От пускането в експлоатация на модула за е-направление в началото на декември 2020 г. досега са издадени общо над 380 000 електронни документа. Общопрактикуващите лекари, които работят със системата, са близо 3 600, а най-много са издадените направления в София, Пловдив, Бургас и Варна. Общо 302 000 пациенти са получили своите направления по електронен път.