От днес на официалния сайт на МВР има специална рубрика "Брекзит". Тя има за цел да предоставя на гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които са се установили в България, информация за реда и условията за влизане и пребиваване в страната след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

МВР се подготвя за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, като предприема мерки за осигуряване правата на гражданите на Обединеното кралство в съответствие със Споразумението за оттегляне, както и в случай на оттегляне без споразумение, подчертаха оттам.

Законодателни предложения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

По предложение на МВР на 13 февруари 2019 г. Министерският съвет взе решение за одобряване и внасяне в Народното събрание на законодателни предложения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение.

Скрийншот: mvr.bg

 

След оттеглянето си от Европейския съюз Обединеното кралство ще бъде трета страна и влизането и пребиваването на британските граждани в Република България ще се извършва по реда и при условията на Закона за чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане.

Подготвените от Правителството изменения предвиждат изключение от това положение за британските граждани и членовете на техните семейства, които са се установили в България и са изградили трайни връзки с нашата страна.

Целта на уредбата е да запази правата на пребиваване на тези граждани такива, каквито са към момента на оттеглянето.

Във връзка с това е предвидена процедура по пререгистрация на всички граждани от посочените в законопроекта категории. С преминаването й тези граждани ще придобият специален статут, позволяващ спрямо тях да бъдат прилагани основанията и изискванията, които са били приложими към тях към момента на Брекзит, т.е. основанията по законодателството за европейските граждани.

Чрез предоставянето на този статут британските граждани и членовете на техните семейства, избрали да живеят и работят у нас, ще могат да продължат живота си в страната така, както и преди Брекзит.

Предлаганата уредба е реципрочна на тази, която британската страна ще предложи за гражданите на Европейския съюз, в т.ч. българските граждани, които към 29 март 2019 г. са се установили и пребивават законно в Обединеното кралство. При оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение липсва преходен период, какъвто щеше да има, ако споразумението беше вляло в сила. Въпреки това, Британското правителство заяви своята решимост да третира гражданите на ЕС по начин, не по-малко благоприятен от предвидения в споразумението. В съответствие с това внесеният законопроект осигурява реципрочност по отношение както на правата, така и на сроковете за тяхното упражняване.

Право да кандидатстват за новия статут ще имат гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които към 29 март 2019 г. пребивават законно в Република България. Те ще разполагат със срок до края на 2020 г. за да извършат своята пререгистрация. За целта те ще трябва да се явят лично и да подадат заявление в дирекция "Миграция" или в областните дирекции на МВР, като приложат документите, изискващи се по законодателството за гражданите на ЕС за съответния вид пребиваване.

След подаване на заявлението е предвиден едномесечен срок за издаване на разрешение за пребиваване, през което време кандидатите ще разполагат с временно удостоверение. Таксата за издаването на разрешение за пребиваване е в същия размер като таксите, които гражданите на ЕС плащат за подобен вид услуга.

Ако Споразумението за оттегляне влезе в сила, МВР има готовност да го изпълнява, както и да предложи съответни мерки с оглед гарантиране правата на гражданите, се подчертава в официалното съобщение.