Сирените за ранно предупреждение и оповестяване вече ще се тестват в 11 ч., а не в 13 ч., както досега. Това ще стане, ако правителството приеме, предлаганите от МВР промении в Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, съобщава в. "Сега".

Измененията са публикувани на Портала за обществени консултации. В момета по закон, в 13 часа на всеки първи работен ден от месец април и месец октомври сирените се тестват. Според МВР при всяка такава тренировка имало много сигнали и обаждания с искания за промяна на времето за тест. Причината била, че "голяма част от сирените са разположени върху детски градини и ясли и по това време децата спят".

Предлагат се и още промени в Наредбата, свързани с това, че тя не съответства на направени изменения през 2016 и 2017 г. в закона за МВР, в закона за устройство на територията, в закона за защита при бедствия. С предложените изменения и допълнения в Наредбата се определя редът, по който се извършва ранното предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при опасност от възникване на бедствия и правомощията на длъжностните лица.

Стеснен е кръгът на категорията обекти, в които се изграждат локални системи за оповестяване съгласно измененията в Закона за защита при бедствия. Във връзка с изграждането, развитието и поддържането на националната система за ранно предупреждение и оповестяване в Наредбата са определени необходимите изисквания, които локални системи за оповестяване трябва да осигуряват при работа, както и необходимите документа за издаване на становище за съответствие на проектите за изграждане на локални системи за оповестяване от юридическите лица, едноличните търговци, собствениците и ползвателите, пише още в мотивите.