Министерският съвет назначи шестима областни управители - на областите Варна, Кърджали, Софийска област, Търговище, Хасково и Ямбол, съобщиха от правителствената пресслужба.

Андрияна Андреева е новият областен управител на Варна. Тя е доцент и доктор по право, ръководи катедра "Правни науки" в Икономически университет - Варна. Андреева е участвала в множество научни проекти, автор е на над 50 научни статии, студии и монографии, участвала е в подготовката по издаването на над 20 учебници и учебни помагала в областта на правото.

Никола Чанев е назначен за областен управител на Кърджали. Той е заемал същата позиция в периода между 2017 г. и 2021 г. Дълги години е работил в местната структурата на Националната агенция по приходите като инспектор и началник - сектор. Магистър е по счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство, завършил е също "Национална и регионална сигурност" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Юлиян Леков е новият областен управител на София област. През 2014 г. той е заемал същата позиция. Леков има опит в няколко държавни компании, а също така в частния бизнес и като консултант по изпълнение на проекти. Магистър е по публична администрация от Стопанската академия в Свищов.

Гергана Цонева е назначена за областен управител на Търговище. До този момент е била заместник-председател на Общинския съвет в Търговище. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Била е юрисконсулт в Областната служба "Изпълнения на наказанията - Търговище", в общината, както и в Районната здравноосигурителна каса. Работила е също като адвокат и като дознател в Областната дирекция на МВР.

Новият областен управител на Хасково Гинка Райчева е дългогодишен директор на основно училище "Св. Климент Охридски" в град Хасково. Тя е първият директор в страната, удостоен с престижната награда на Министерството на образованието и науката " Св. Иван Рилски" за принос в развитието на българското образование. Има диплома по начална училищна педагогика от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Биляна Кавалджиева-Димитрова е назначена за областен управител на Ямбол. През 2022 г. тя е била заместник- областен управител в същата област. Завършила е право в Бургаския свободен университет. До този момент е била главен юрисконсулт във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД в Ямбол.

Областните управители на Перник Людмил Веселинов и на Кюстендил инж. Александър Пандурски остават на своите позиции и на тяхно място няма да се назначават нови, информират от кабинета.

По-рано този месец правителството назначи четирима областни управители - на областите Монтана, Видин, Благоевград и Враца. Първите шестима, които бяха назначени бяха на София - град, Пловдив, Ловеч, Плевен, Добрич и Силистра.