Министерството на образованието и науката качи на сайта си примерни тестове по български език и литература, математика и чужд език за Националното външно оценяване след 7-и клас за учебната 2023 - 2024 година.

Вижте тестовете ТУК >>>

Тази учебна година има облекчения за седмокласниците. Времето за решаване на първия модул от тестовете се увеличава от 60 на 75 минути, за да имат повече време за решаване и пренасяне на верните отговори.

Друга новост е, че при заболяване или смърт в семейството, седмокласниците могат да се явят на втора дата, определена от министъра. Така се осигурява шанс за тези деца да могат да се класират в желаното от тях училище, ако балът им е достатъчен за това.

Самите изпитите след 7 клас се изместват към края на юни, за да има повече време за подготовка. Тази година тестът по български език и литература ще бъде на 19 юни, а този по математика - на 21 юни.

Тестът по математика включва общо 23 задачи:

  • 20 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
  • 3 задачи със свободен отговор - учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Две от задачите, които досега са били с отворен отговор, стават с избираем. Причина за промяната е, че се допускат чести технически грешки при решаването на условията на отворените задачи. Сега децата ще могат да се поправят още в хода на изпита, ако видят, че решението им не отговаря на изброените варианти.

Министерството е представило и няколко примерни задачи по математика.

Тестът по български език и литература се състои от общо 26 задачи:

  • 18 ще са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен
  • 6 - с кратък свободен отговор
  • 1- с разширен свободен отговор
  • 1- създаване на текст

Представени са и четири примерни задачи от теста.

Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценки. Максималният брой точки от изпита е 100 т.