Новите синодални учебници на Българската православна църква - Българска патриаршия за шести и седми клас са одобрени от оценителите на Министерството на образованието и науката /МОН/. Това съобщиха от Българската патриаршия.

В дирекцията "Учебници и училищна документация" на МОН е имало открито заседание - част от текущия конкурс за учебниците по религия. На него Пенка Иванова - директор на дирекцията, е обявила, че синодалните учебници по "Религия - християнство-православие" са оценени като отговарящи на държавния образователен стандарт. Това придвижва проектите на Църквата към последния етап от конкурса - даването на положителна оценка от учителите по места - за приложимостта на учебниците в практиката.

След като БПЦ изработи и дари в България и чужбина учебниците си за първи-пети клас, предстои да предложи на българските учители и ученици още уникални учебници. Желанието на Църквата е да осигури с изрядни учебници по православие началния и прогимназиалния етап на обучение по религия за следващата 2021/ 2022 учебна година.

"Екипът на Светия синод отдадено продължава своята работа по учебниците от осми до 12-ти клас - в прослава на Светата Троица, с благодарност към нашите първоучители и в полза на българските деца", информират от БПЦ.