Средна оценка "много добър" е резултатът, който са постигнали четвъртокласниците на националното външно оценяване. На него се явиха над 52 500 деца, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

По български език и литература учениците са изкарали средно 70,5 точки от 100, резултат съизмерим с този от миналата година.

Повишение със 7 точки в сравнение с 2022 г. има в средния резултат по математика, който е 64,4 точки от 100. По скалата за превръщане на точките в оценки, при което среден (3) се поставя на 30% от максималния брой точки, резултатът и по двата предмета е "много добър",

За обичта и доверието писаха четвъртокласниците на националното външно оценяване по български език и литература, което се състоя на 29 май. На тези ценности беше посветена задачата за четене с разбиране по откъс от детска книжка, съобщиха тогава от МОН.

За да докажат, че разбират прочетеното, четвъртокласниците решаваха десет задачи. От тях четири с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Тези с избираем отговор бяха свързани с героите, със сюжета и с езика в художественото произведение. Шест от въпросите към текста изискваха записване на свободен отговор с кратко изречение или с посочване на цитат/пример от текста. Тестът започна с диктовка. Последната задача бе с творчески характер. От учениците се изискваше да създадат собствен кратък текст по серия от картини.

На 30 май четвъртокласниците се явиха на националното външно оценяване по математика. Както и в предишни години, тестът  бе от 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, пет с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една текстова задача с три подусловия.

Анализът на МОН показва, че учениците имат по-добри познания по български език и литература, отколкото по математика.

Преобладават учениците, получили много добра и отлична оценка, като по математика това са 57,14%, а по български език и литература близо 72%.

С близо 300 повече от 2022 г. са изпитните работи, оценени с максимален брой точки - 1707. 9906 ученици са с отлични оценки и по двата предмета, което е с 33% повече в сравнение с миналата година. 64 ученици са с максимален брой точки - 100, едновременно и на двата изпита, а с 0 точки - 31 ученици. С по две слаби оценки са около 5 процента от четвъртокласниците.

Задачите с избираем отговор по български език и литература проверяват предимно езикови знания с приложен характер. Резултатите показват, че учениците успешно разпознават представки и синоними, като цяло разбират смисъла на прочетеното и значението на думите в контекст.

На диктовката успеваемостта е 75%, а на творческата задача - 63%. Творческата задача показва, че учениците могат да създават собствен текст с помощта на картини и повечето от тях правилно обвързват действията на героите с изобразеното.

Учениците са неуверени да предадат емоционалното състояние на героите и се затрудняват да поставят заглавие.

Задачите с кратък свободен отговор дават информация дали ученикът се ориентира в съдържанието на текста. 62% отговарят на въпрос, който изисква разбиране на причинно-следствени връзки, но 41% не могат да посочат доказателство за отговор с примери от текста.

Въпросите с избираем отговор на изпита по математика показват много висока успеваемост при извършване на изучените аритметични действия, както и уверено разпознаване на геометрични фигури. Най-големи затруднения четвъртокласниците са срещнали в третия въпрос, при който трябва да намерят липсваща цифра в израз, свързан със събиране на четирицифрени числа.

При задачите със свободен отговор учениците най-успешно са се справили с рационалното пресмятане на числов израз, а най-ниски са постиженията им на задачите за намиране на лице и обиколка на правоъгълник, и за работа с мерни единици.

В групата с най-високи резултати са: София-град, Смолян, Пловдив, Варна, Благоевград и Перник. Добре се представят и четвъртокласниците от Плевен. Сред регионите с най-ниски резултати за поредна година са Кърджали и Сливен.

В срок до 15 юни, включително, учениците, могат да видят изпитната си работа в оценителски център, определен от началниците на Регионалните управления на образованието.

Резултатите от изпитите може да се видят на този адрес