Целта е максимално да бъдат защитени потребителите и да има условия за безопасност на храните, заяви министърът.
Предприятието в Рила продължавало да работи, въпреки че още през 2006 г. на собственика е издадено разпореждане за спиране на цялата дейност. Инспекторите са намерили оборудване за преработка на месо, опаковки, етикети на фирмата, добавки и подправки за месни продукти. В хладилна камера се съхранявали около 60 кг сурово месо, предназначено за преработка и около 20 кг приготвена в предприятието кайма. Месото и каймата нямат документи за произход.
Въпреки обяснението на собственика, че оборудването е старо, а месните продукти са за собствена консумация, той е санкциониран, тъй като няма право да извършва никаква преработвателна дейност в обекта. Откритите суровина и преработен продукт са поставени под възбрана и ще бъдат изпратени за унищожаване в екарисаж.
На собственика на фирмата е съставен акт за административно нарушение за извършване на дейност без регистрация по Закона за храните, като санкцията може да достигне до 6000 лв. Заради същото нарушение той е санкциониран от ветеринарните инспектори и през април. За случая е уведомена прокуратурата.
Незаконните цехове създават предпоставка да не знаем какво консумираме, отбелязва още министър Найденов. По думите му те работят в "сивата" икономика и няма ясен и проследяем произход на продукцията, с което се застрашава здравето на хората. Според министъра нелегалните цехове не плащат данъци и създават нелоялна конкуренция на коректните фирми. Министърът предупреждава потребителите да купуват месни продукти с ясно обозначен производител, съставки, срок на годност и дали са контролирани от ДВСК.