Щетите от поройните дъждове на общинската инфраструктура в Мизия са за близо 3 млн. лв.. Това установи министърът на регионалното развитие и благустройството Николай Нанков при посещението си в бедстващия град. Освен цялостното преасфалтиране на три улици се предвижда да бъде изградена и каналазация, която да предотвратява бъдещи наводнения.

Проверка е установила, че има повреди и на преливника на язовира край врачанското с. Рогозен, който в момента се ремонтира с отпуснатите от държавата близо 2 млн. лв. Министър Нанков получил уверение от фирмата изпълнител, че възстановяването на тези щети ще бъдат за нейна сметка.


Вътрешният министър Валентин Радев отиде на разцепената от пороите, но вече почти възстановена ул.Родопи в Дупница, както и на откъснатия преди години единствен път до дупнишкото с.Кременик, където не са правени никакви укрепителни дейности и преминаването е риск за МПС-та, за да се набележат спешни мерки за преодоляване на щетите и за нормализиране на инфрасткуктурата, информира БНР.

Сроковете за асфалтиране на улиците, засегнати от дъждовете, "са веднага", каза министър Радев, цитиран и от БТА.

Пред областния управител на Кюстендил Виктор Янев, пред кмета на Дупница инж. Методи Чимев и екипа му министър Валентин Радево обяви оперативния порядък, по който трябва да бъдат възстановени засегнатите от бедствията обекти и участъци в Дупница и споменатото село Кременик. Той разясни каква е разликата от досегашния подход при такива ситуации.

"Първото нещо, както каза премиера, улиците трябва да бъдат възстановени, достъпа на хората до домовете им да бъде осигурен. Ще го направим различно от друг път, има такава възможност по Закона за обществените поръчки, аварийно да се възстановяват улиците в населените места, въпреки, че са ангажимент на кметовете и след това Комисията да разплати" обясни Радев.

Той разясни кое е новото като подход при решаване на такива ситуации. Това, че ще се избегнат дългите процедури по провеждането на обществените поръчки. Какъвто е случаят при с. Кременик, където така и не се намериха средства по фондове, по програми и др. Пък и ЗОП бави нещата много. Дали обаче средствата за възстановяването на стълбите към ул. Родопи ще бъдат възстановени на община Дупница от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и дали това ще се отчете като аварийна ситуация засега не е ясно, тъй като там беше подменен водопровода, преди участъка да бъде отнесен от дъжда. Половината от стълбите вече са изградени.