Скъпи дейци на образованието, науката, просветата и културата, учители, ученици и студенти, родители, днес е един от най-съкровените български празници, празник, който докосва сърцето на всеки българин. Това се казва в приветствие на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за Деня на народните будители.

Избрали сме датата първи ноември, за да си спомняме будителите и да отправяме всяка година ясно послание към бъдещите поколения - да обичат родината си, корените си, героите си. Будител е символ, духовна категория, не просто дума - зад нея стоят незабравими българи. Това са всички, които успяват да пробудят със своя труд, идеи или пример стремежа към знание, към духовност и развитие, посочва министър Вълчев.

Той отбелязва, че днес е и ден, в който трябва да отдадем заслуженото на учителите - като най-достойни техни последователи - да им покажем благодарността и уважението си. Уважението към учителите и утвърждаването на образованието като приоритет и висша ценност, трябва да е мисия на цялото общество. Затова сме длъжни да положим всички усилия, за да образоваме всяко българско дете. Да инвестираме в подобряване на качеството на преподаване и материалната база, в модернизирането на системата. Днес повече от всичко очакваме преподавателите в клас да са креативни, да вдъхновяват и подготвят хора, които ще бъдат създатели, заявява министър Вълчев.

И отбелязва, че на учителите си сме поверили най-ценния си ресурс - децата, и очакваме да провокират въображението им и любопитството им към света. Те трябва да ги подготвят за предизвикателствата на технологичния век.

Не трябва да забравяме, че в основата на образованието стои семейството. Затова като родители също трябва да сме отговорни за изграждането на позитивна връзка и взаимното уважение и доверие между децата, родителите и учителите, посочва образователният министър.

Светът днес е динамичен и модерен, образованието и науката ни дават нови хоризонти. Правят ни свободни да избираме пътя си, заявява министър Красимир Вълчев.

В своето приветствие за 1 ноември образователният министър пожелава на всички "здраве, будност и любознателност".