Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се e самосезирала и е предприела следните действия, след като се е запознала с публикацията в сайта bird.bg "Досиетата Пандора: Делян Пеевски не е декларирал три офшорки". Това съобщават от КПКОНПИ.

Ето и цялото становище на комисията за предприетите действия:

Отправено е официално запитване до Международния консорциум на разследващите журналисти, с молба да бъде предоставена допълнителна информация за българските граждани, установени в разследването "Досиетата Пандора", като и за свързани с тях юридически лица (търговски дружества).

Възложен е анализ на всички декларации за имущество и интереси (встъпителни, ежегодни и финални), подадени от Делян Пеевски в качеството му на народен представител, за периода от 2013 г. до настоящия момент. Предмет на анализа е сравнение на декларирани обстоятелства относно участие в търговски дружества и в техни органи на управление, с информацията, публикувана от bird.bg. и преценка за наличие на несъответствие между декларациите и действителното имущество. Такъв анализ ще бъде възложен и при публикуване на допълнителна информация относно лица, заемащи висши публични длъжности, както и при получаване на такава в резултат на отправеното запитване до Международния консорциум на разследващите журналисти.

Ще бъде извършено сравнение и с данни за имущество в чужбина, поискани от КПКОНПИ по линия на международния обмен (мрежи за обмен на такава информация, в които Комисията е контактна точка за страната ни).

При установено несъответствие, следва решение за пълна имуществена проверка, като и действия от компетентността на дирекция "Противодействие на корупцията".

Пресцентърът на КПКОНПИ ще предоставя редовно относимата информация за хода на извършваните проверки.

По-рано днес Делян Пеевски разпространи свое становище до медиите във връзка с информация, че името му е замесено в мащабното разследване "Пандора Пейпърс".

"Разпространената в медиите информация за недекларирани от мен офшорни дружества е невярна, тъй като винаги надлежно и в съответствие със закона съм декларирал пред компетентните органи цялото си имущество", се казва в позицията на Пеевски.