Форумът е организиран по повод 10-тата годишнина от основаването на асоциацията. Той е организиран със съдействието на МОН, СУ „Кл. Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”, Западно – и Средноевропейската митрополия на Българската православна църква, Рилския манастир „Св. Иван Рилски”.

Основните въпроси, които ще бъдат обсъдени са:

Отчет на дейността на АБУЧ – от първите години на създаването на асоциацията до днес: проблеми и постижения.  

Перспективи за развитието на обучението зад граница, задачи за изпълнение, трудности за преодоляване.  

Необходимост от всеобща подкрепа от страна на държавните институции на Петицията на АБУЧ в Европарламента за издигане на статута на българския език и въвеждане на българския език като матуритетен в страните членки на ЕС.

Грижата за опазване на националното съзнание на младите българи в чужбина – грижа на всички. Държавата и неправителствените организации - заедно, на думи, но най-вече на дела.

На 27 и 28 юли 2017 г. ще се проведе двудневен семинар на АБУЧ в Рилския манастир със съдействието на Западно – и Средноевропейския митрополит Антоний, на епископа на Рилския манастир Евлогий и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. На този семинар ще бъдат изнесени лекции, свързани с усъвършенстване на работата на българските училища в чужбина, ще се проведат професионални образователни курсове, които ще подпомагат бъдещата работа на специалистите, приели делото за образованието по България зад граница като дело на живота си.