Инициираната от MOVE.BG коалиция "За зелен рестарт" отбеляза три години от създаването на обединението, което работи в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие на България чрез различни инициативи. Коалицията организира специално събитие за третата си годишнина - "Рестартирай България: Посока Зелено", което събра на среща-разговор десетки хора, ангажирани със зелената трансформация на страната ни.

Коалиция "За зелен рестарт" включва MOVE.BG, WWF България, "Грийнпийс"-България, "Институт Кръгова Икономика" и техните мрежи от учени, екозащитници, иновативни бизнеси, неправителствени организации и граждани, подкрепящи работата на четирите организации.

"Пълноценното развитие на България и на света в бъдеще е единствено възможно с въвеждане на нови технологии и инициативи за опазване на природните ресурси заедно. С обща координирана работа на бизнес, формално лидерство, наука и финансови институции за постигане на тази цел. С разбирането за ползите от интегриране на екосъобразно практики в живота на всеки един от нас. На такава холистична програма в Коалиция "За зелен рестарт" подчинихме работата ни през последните три години, осигурявайки безпрецедентно платформа за формулиране и лобиране на политики, за ангажиране на заинтересованите страни и гражданите, за утвърждаване на практиките за качествен живот в свят, в който изкуствения интелект и защитената природа могат да бъдат инструменти на прогреса," сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция "За зелен рестарт", и допълни:

"Рестартът на България в посока зелено е тази градивна перспектива, която би осигурила възможност България да бъде сред зелените и иновативни лидери на Европа. За този дневен ред работим с отговорност пред поколенията след нас и земята ни - кауза, чиито успех зависи от личния принос на всеки."

Посока Зелено

"Рестартирай България: Посока Зелено" се проведе на 15 май в Къщата на MOVE.BG и беше посветен на необходимостта от дългосрочни посоки пред развитието на България. Специален фокус на събитието беше активирането на различните заинтересовани страни в зеления преход - особено важно в ситуацията на продължаваща политическа криза в България, която възпрепятства прилагането на редица реформи по отношение на зелената трансформация на икономиката и обществото.

"Рестартирай България: Посока Зелено" приложи нов тип формат на среща-разговор 4х5 - четири представяния по пет минути, последвани от десетминутни обсъждания с публиката след всяка една тема. Четирите представяния бяха посветени ролята на общностите, на образованието, на бизнеса и на сътрудничеството.

Разгледайте албум със снимки от събитието "Рестартирай България: Посока Зелено" тук.

Коалицията "За зелен рестарт"

Коалиция "За зелен рестарт" е създадена по инициатива на MOVE.BG през юни 2020 година с мотивацията да подпомогне реализирането по успешен начин в България на европейската програма за възстановяване "Next GenerationEU". Затова в рамките на първата си година, Коалицията изработи пет експертни становища с препоръки за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и създаде специалния проект "Учебник по бъдеща история на България", показващ как страната ни може да се превърне в зелен и иновативен лидер, ако реализира ПВУ като програма за реформи, базирана на препоръки на водещи български експерти.

Част от препоръките на Коалиция "За зелен рестарт" бяха приети във финалния вариант на ПВУ, включително допълнителна програма за опазване на биоразнообразието, мерки в подкрепа на иновативните стартъпи с "Печат за върхови постижения", както и създаването на акселераторска програма за млади предприемачи в университетите.

От октомври 2021 година Коалицията работи фокусирано върху въвеждането на хоризонтален, холистичен и дългосрочен подход към климатичните промени и зелената трансформация в България. Част от инициативите в тази посока са кампания за създаване на специална структура за управление на устойчивото развитие в България - Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация и подпомагане на прехода към нулеви нетни емисии в България.

Коалицията публикува два доклада с препоръки - през 2022 година "Мисия Зелена България", който цели да подпомогне зелената трансформация на българската икономика и общество и през 2023 година - "Мисия Енергиен преход", който цели да подпомогне успешната енергийна трансформация на страната. И двата доклада се базират на препоръките на доказани български експерти, които Коалицията събра на специални събития за генериране на идеи.

Коалиция "За зелен рестарт" организира и редица дискусии с политици, учени, бизнес и държавни представители, срещи с дипломати, представители на ЕС и медиите, както и обучения, подпомагащи зеления рестарт на България.

Запознайте се с различните дейности на Коалиция "За зелен рестарт" тук.