Рядко се задава въпросът дали гръцката цивилизация е така оригинална, както обикновено се изучава в училище. Дали наистина на гърците дължим благодарност за нашия съвременен свят. Оказва се, че има европейска цивилизация много по-древна от гръцката. Благодарение на проучванията през последните 20 години все по-ясни очертания придобива дунавската цивилизация: възникването и утвърждаването на регионалите култури Кукутени (Трансилвания, Румъния), Винча (южно от Белград), Триполие (Южна Украйна), Тиса (Северна Сърбия, Източна Унгария), Ленгиел (съседна на Тиса в Западна Унгария), Караново (Централна България), Сескло, Димини, Сикагри (Гърция). Култури, които датират от 6500 г. преди Христа.

С книгата "Загадката на дунавската цивилизация" д-р Харалд Харман представя на по-широк кръг читатели - на достъпен език, най-старата европейска култура. Той разкрива колко напредничави в технологиите и търговията, в изкуството са били древноевропейцките, живели в нашия регион.

"През последните години археолозите намират все повече доказателства за това, че между VI и IV хилядолетие пр.Хр. на Балканите е съществувала високоразвита култура, която е познавала писмеността още преди Месопотамия. С тази книга Харалд Харман за първи път изчерпателно ни въвежда в една досега непозната, в много отношения още загадъчна древноевропейска култура. Той описва търговските пътища и селищата, изкуството и занаятите, митологията и писмеността на дунавската цивилизация, проследява произхода й в района на Черно море и показва какво влияние е оказала върху културата на Гръцката античност и Близкия изток", се казва в представянето на книгата на издателство "Захари Стоянов".

Още от първата страница на книгата научаваме, че през V и началото на IV хилядолетие преди Христа древните европейци са имали градове със значителна концентрация на население, многоетажни храмове, сакрална писменост, просторни къщи с четири или пет помещения, професионани грънчари, тъкачи, медничари, златари и други занаятчии, които са произвеждали широк асортимент от стоки на високо ниво.

Д-р Харман описва живота на древните европейци: стопанство, занаяти и изкуство, семейство и родове, религия и митология, броене и измерване, изобретяване на писмото. Стига и до упадъка на дунавската цивилизация от около 4500 г. преди Христа и нейното наследство.

Харалд Харман, който лично представи книгата си пред българска публика на 28 ноември, е един от световноизвестните езиковеди. Някои негови книги, публикувани в издателство C.H.Beck, са "Световна история на езиците" (второ издание 2010 г.), както и последната - "По следите на индоевропейците" (2016).

ПроКредит Банк подпомогна превода и издаването на книгата, за да провокира читателите към размисъл какво можем да научим от Дунавската цивилизация и какви са посланията, които тази култура дава на съвременното ни общество. Банката ще подпомогне и превода на български език, както и издаването на "По следите на индоевропейците" през декември 2019 г.