Климатичните промени са едно от най-големите глобални предизвикателства на 21 век.

Различно ли е обаче тяхното въздействие върху отделните групи в обществото, поколения, възрасти, социален статус и най-вече - различните полове?

Изводът на "ООН жени" - Организацията на обединените нации за равенство между половете и овластяване на жените, е, че при бедствия е по-малко вероятно жените да оцелеят и е по-вероятно да пострадат. Защо различни данни сочат, че жените са по-уязвими от мъжете по отношение на негативните ефекти от климатичните промени? Не вали ли еднакво дъждът за всички?

"Жените често са с по-нисък социално-икономически статус, по-нисък среден доход, включително и в България. Особено жените в едночленни семейства, почти половината от които живеят под прага на бедността. При едно природно бедствие, например, една жена много по-трудно може да се възстанови финансово от последствията от подобен природен катаклизъм и има много повече какво да загуби безвъзвратно, казва Александра Станкова, проектен мениджър в организацията "Български фонд за жените".

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic

Какво повече може да се направи, за да бъде облекчено влиянието на климатичните промени върху жените, обяснява Рада Еленкова, програмен директор в "Български фонд за жените": "Да насърчим тези групи от хора да участват по-активно в процесите на вземане на решения чрез разпространение на информация, чрез икономическо огласяване - такъв тип дейности извършва нашата организация през микрогрантовете, които предоставяме в програмите."

Според Рада Еленкова, големият парадокс е, че жените и други уязвими групи, като млади хора, хора с увреждания и бедните, най-малко допринасят за изменението на климата в световен мащаб, а същевременно са най-големите потърпевши от него.


Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.