Ще превърнем сградата на БТА, най-старата медия в България, в дом за всички софиянци и гости на града. Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев при откриването на форум в зала "МаксиМ", с който Агенцията се включва в европейската инициатива "Фестивал на Новия европейски Баухаус", поставящ акцент върху бъдещото развитие на сградата на обществената медия.

Вълчев припомни, че настоящата сграда, в която се помещава Агенцията, е строена през 60-те години на XX век и е наричана Дворец на журналистиката. Според него бъдещото развитие на сградата може да я превърне в пример за прилагането на основните ценности на инициативата: чиста, зелена и достъпна среда за местната общност.

Генералният директор на медията посочи, че сградата на БТА е един от символите на София, разположен на една основна пътна артерия - бул. "Цариградско шосе", което прави огромно предизвикателство нейната бъдеща трансформация, включително пространството около нея.

"Голямото предизвикателство е как да запазиш това, което си получил. Ние сме получили една сграда, символ на модернизма през XX век", допълни още Кирил Вълчев.

БТА от 14 декември 2021 година е партньор на инициативата на Европейската комисия за създаване на по-красиви, устойчиви и приобщаващи форми на съвместен живот "Нов европейски Баухаус". Агенцията работи по няколко проекта, които ще трансформират централния офис, намиращ се на едно от най-замърсените места в София, в близост до Орлов мост. Една от основните задачи на Агенцията е да направи сградата на БТА енергийно ефективна, като бъде намалено потреблението на електрическата и топлинната енергия чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

В процес на реализиране е проект за осигуряване на достъпност до Националния пресклуб на БТА за хора с намалена подвижност чрез изграждане на асансьор.

Екипът на БТА е разработил и проект за трансформирането на част от покрива, оформен като тераса, в зелена градина, която ще е пример за ефективно решение на проблема с "топлинните острови", който се наблюдава в големите градове, включително и в София.

БТА работи активно за въвеждането на "зелен" транспорт чрез покупката на електрически превозни средства за кореспондентите си, посочи Кирил Вълчев.