Инспектори от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) не установиха нарушения във функционирането на къща за гости в Лясковец при изненадваща проверка. Инспектори от МЗХГ и Държавния фонд "Земеделие", както и представители на Инспектората към министерството, посетиха къща за гости, изградена със собствени инвестиции и със съфинансиране по Програмата за развитие на селските райони от предишния програмен период.

Екипът, ръководен от Стефан Спасов, началник на отдел "Водено от общностите местно развитие" към министерството, се запозна с документацията и състоянието на къщата, както и с регистрите от цялостната й дейност до момента. Спасов обобщи, че къщата за гости функционира от 2015 г., използва се по предназначение, има регистър на нощувките и на гостите за целия период на функционирането си, съобщава bTV. В регистрите има голям брой чуждестранни туристи от Португалия, Франция и Румъния, както и месеци, в които са били регистрирани около 150 нощувки.

Собствениците на къщата са предоставили и документация за платени туристически данъци в община Лясковец за периода от 2015 до 2018 година. Документацията

напълно отговаря като дейности и разходи, извършени по стратегията за местно развитие на Местната инициативна група "Лясковец-Стражица", отбеляза Спасов

Мария Маринова, изпълнителен директор на Местната инициативна група, посочи, че до момента собствениците са вложили в своето начинание около 400 хиляди лева собствени инвестиции, били са подпомогнати с европейски средства от близо 75 хиляди лева, а за новия програмен период кандидатстват за финансиране от 68 хиляди лева за допълнително оборудване.

Къщата за гости в Лясковец е първата, от която започват изненадващите проверки на инспекторите от министерството по идея на земеделския министър Десислава Танева; общо 14 къщи за гости в цялата страна, кандидатствали за европейско финансиране по новия програмен период, ще бъдат проверени, припомни Стефан Спасов.