Парчета от каменната зидария на крепостта Баба Вида се откъснаха и паднаха на земята, съобщиха от Община Видин. Инцидентът е от сряда, когато камъните се откъртили от външната страна на бойна кула на средновековната крепост, а местната власт веднага е обезопасила района.

Пострадали хора няма, тъй като мястото е безлюдно - то не попада в туристическия маршрут на крепостта, която е национален паметник на културата.

Обектът остава отворен за посетителите.

Сигнал за срутването е постъпил вчера от общински служител, последвал и оглед на обекта, а общината е уведомила веднага Министерство на културата за падналата каменна зидария. 

Кметът д-р Цветан Ценков е изпратил писмо до министъра на културата и до областния управител на Видин по повод възникналия тревожен инцидент и с искане за предприемане на спешни спасително-реставрационни дейности заради компрометираните участъци в крепостта, съобщават от общината.

Снимка: Община Видин, Фейсбук

Историческата забележителност "Баба Вида" е публична държавна собственост и паметник на културата от национално значение. През 2017 г. по силата на договор с Министерството на културата, на Община Видин е предоставено безвъзмездно право на управление на обекта за срок от 10 години. Местната институция обаче не може да извършва каквито и да било ремонтни и реставрационни дейности, защото съгласно Закона за устройство на територията възложител на инвестиционните проекти е собственикът на обекта.

Още през миналата година Община Видин е предприела мерки по Закона за културното наследство. Извършени са проверки от междуведомствени комисии и на базата на съставените констативни протоколи, е издадена заповед на кмета, с която са дадени указания на собственика за извършване на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи.

Заповедта е изпратена и получена в Министерството на културата. Изтекъл е 14-дневният срок за обжалване и същата е влязла в сила на 10.08.2023 г., уточняват от местната власт.