В днешното решение на Европейския съд не се постановява размер или вид на наложено наказание.

Оттук нататък ЕК има възможност да поиска от нашата страна да предприеме необходимите действия за съобразяване със законодателството на ЕС. Ако ЕК е удовлетворена, въпросът ще бъде приключен, а в противен случай може да бъде заведена нова процедура с възможно искане за налагането на наказание.

Според съда нашата страна е в нарушение, тъй като не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места в специалната защитена зона в района на Калиакра.

България е нарушила три европейски директиви - за птиците и за местообитанията и за необходимостта от екооценка, като е позволила изграждането на ветропаркoве в защитената зона "Калиакра" и изграждането на голф игрище и туристически обекти в защитена зона "Белите скали". Това беше заключението на генералния адвокат на ЕС, представено официално на 3 септември 2015 г.

Вносителите на жалбата по случая в ЕК са от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) през 2008 г.

Причината бе заплахата от разрушаване на уникални местообитания заради одобрени мащабни ветроенергийни проекти, както и огромен брой (468) инвестиционни проекта за жилищно и курортно строителство и голф игрища.

На 30 януари 2012 г. България уведомява ЕК, че по-голямата част от изброените от нея проекти са одобрени преди присъединяването на страната към ЕС или преди включването на съответните зони в мрежата "Натура 2000", поради което правото на ЕС не се прилага към тези територии.

През 2013 г. Брюксел повдигна обвинение срещу България в Европейски съд с мотива, че страната не е изпълнила задълженията си по обявяване на цялата територия на орнитологично важното място "Калиакра" за защитена зона от "Натура 2000" и не е взела адекватни мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на местообитанията в защитените зони "Калиакра", "Белите скали" и "Комплекс Каликара".

В съобщението на съда днес се отбелязва, че България е одобрила проектите "АЕС Гео енерджи", "Дисиб" и "Лонгман инвестмънт" на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона.

Нашата страна е одобрила проектите "Калиакра уинд пауър", "ВН Енертраг Каварна" и "Вертикал - Петков и с-ие", както и проекта "Трейшън клифс голф енд спа резорт" съответно на територията на специалната защитена зона в района на Калиакра и специалната защитена зона в района на Белите скали.

От една страна България не е оценила правилно кумулативния ефект на проектите "Уиндтех", "Брестиом", "Еко Енерджи" и "Лонгман инвестмънт" на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, и от друга страна, въпреки това е разрешила осъществяването на проекта "Лонгман инвестмънт", пише в съобщението.