Селища, близки до язовир Белмекен, са застрашени от воден режим и също очакват да получат вода от него. Именно от водосбора на Белмекен се очаква да се пренасочват допълнителни количества към язовир Бели Искър, а оттам през ВиК системата на столицата и към Перник, съобщава БНТ.

Според данните на екоминистерството, две от събирателните деривации на язовир Белмекен вече се пренасочват към язовир Бели Искър. Водохващанията се контролират, за да не се допусне преливане през язовирните стени.

Подобна опасност за язовир Белмекен обаче към момента няма, тъй като обемът му е запълнен по-малко от 60%.

Какво е състоянието на язовир Белмекен

Вземането на вода от язовир Белмекен няма да се отрази на енергийните доставки, защото в язовира сега има 84 мл. куб. метра вода, а за нуждите на Перник ще се използват около 12 млн. куб. метра. На 6 януари 2019 година в язовир Белмекин е имало 34 млн. куб. метра и това не е попречило на работа на каскадата Белмекен - Сестримо", каза днес, 23 януари, посочи икономическият министър Емил Караниколов, цитиран от БТА.

Язовир Белмекен е най-високопланинското водохранилище в Източна Рила. В момента, на височина близо 2000 м, голяма част от водата е замръзнала.

Според кмета на община Белово, на чиято територия е язовирът, той ще се напълни при пролетното снеготопене.

"Нямам притеснения от намеренията да се ползва част от водата на Белмекен за други общини, ние не ползваме от този водоизточник. Така близо 8500 души, които живеят в близост до язовира, често остават на сухо, казва Костадин Варев, кмет на Белово, цитиран от БНТ. - Половината от населението пием помпажна вода от т.нар. Владикин извор, който се намира в обхвата на речното корито на река Марица. Имаме проблеми с водоснабдяването лятно време, просто водата не стига."

Подобна е ситуацията и в останалата част от общината, която използва естествени водоизточници от Рила и Родопите.

За да се реши този проблем, има изготвен проект за изграждането на довеждащ водопровод от каскадата Белмекен - Сестримо, но средства за реализирането му на този етап няма.

Министерски съвет е поискал съгласие от Столичен общински съвет водопроводната мрежа на София да се използва за пренос на вода от язовир "Белмекен" до село Мало Бучино и оттам до Перник, съобщи Емил Караниколов.

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, информира, за проведена днес среща на премиера Бойко Борисов с ръководството на Камарата на строителите в България, които са го уверили, че ще мобилизират всичките се ресурси за изграждането на необходимите 13,5 км водопровод между Мало Бучино и Перник и на помпената станция в селото.

Откъде ще дойдат тръбите и кога

Позицията на оператора "Софийска вода" е, че няма проблеми с преноса на до 400 литра на секунда по водопроводната мрежа на столицата.

"Ние искаме пренос на 300 литра на секунда, за да спасим язовир "Студена", каза Караниколов.

Тръбите за новия водопровод вече са поръчани на испанска фирма, чието име икономическият министър не пожела да каже.

"Говорим за около 300 тира, които трябва в срок да докарат тези тръби, намерихме ги налични, част от тях не са произведени, но това, което имаме като уговорка с производителя е на ден да се произвеждат по 300 метра тръби", добави Караниколов.

Все още няма информация колко ще струва изграждането на водопровода и помпената станция, но за целта МС отпусна 25 млн. лева. Когато има проект и цена, те ще бъде публикувани, каза Караниколов.