В колонията на къдроглавите пеликани в "Сребърна" се излюпиха пеликани, наблюдавани чрез системата от видео камери, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе. Най-напред с поколение са се сдобили птиците на наколните платформи, но малки има и в гнездата, изградени на тръстиковия остров.

Това е третият, този път успешен, опит на защитените птици за създадат поколение. Независимо, че поради неблагоприятни метеорологични условия в началото на годината и нападението на дребни хищници гнездовият период беше нарушен, пеликаните са успели да построят отново гнездата си. При проверка в колонията през април са установени 70 гнезда с по две яйца и 11 - с по едно. Експертите смятат, че има достатъчно време новоизлюпените да пораснат и укрепнат и да се присъединят към ятата при миграция на вида.

Сега в колонията на къдлоглавите пеликани се наблюдават и розови пеликани и лебеди.

Нивото на водата при голямо водно огледало е 315 сантиметра Всички шлюзове са затворени след понижаването на водите на река Дунав. Езерото в "Сребърна" е захранено със свежи води. Заради благоприятното време е настъпило оживление и в колонията на чаплите.

Обстановката е спокойна. При обходите не са установени нарушения на режимите в "Сребърна".