За първи път в световната практика бе извършено успешно комбинирано лечение на жена с рак на гърдата с използването на "Инсулин потенцирана терапия" и "Биомагнитна терапия с магнитни двойки", съобщи лекуващият лекар на жената д-р Иван Маслев.

Лечението е извършено в медицински център в София, който съчетава методите на класическата и интегративна медицина при провеждането на лечение на онкоболни.

Пациентката  - М.К. на 40 години, постъпва в здравното заведение в крайно напреднал стадий на онкологично заболяване. Преди клиничната изява на основното заболяване тя е провела 6 процедури за хормонална стимулация по повод желана бременност - всичките без резултат.

Непосредствено след приключването на тази програма пациентката опипва "бучка" в дясна млечна жлеза, което е повод за провеждането на допълнителни изследвания и консултации. Предложено е оперативно лечение, което пациентката, в началото, отказва. При данни за бързо нарастване на основната туморна формация, вторични ерозии по кожата, съмнение за белодробно разрпостранение и множествени метастатични изменения в костите, пациентката е насочена за оперативна интервенция - радикална мастектомия, която е извършена през месец ноември 2016 г.

С решение на Онкологична комисия е предложено лечението да продължи с химиотерапия, лъчетерапия, както и с вливането на бифосфонати. Отчитайки многобройните странични ефекти, тежката поносимост и влошеното си здравословно състояние, пациентката отказва провеждането на тази терапия.

Болната решава да се подложи на алтернативната възможност за лечение, след като се запознала с възможностите на интeгративната медицина и методите за лечение в центъра.

При невъзможност да се обслужва, силно изразената болкова симптоматика, затруднения в дишането, влошени кръвни и биохимични показатели, очакваната преживяемост при такава находка не би могла да бъде повече от 2 до 3 месеца. След направената консултация, допълнителни разширени лабораторни изследвания и образна диагностика, е изготвена индивидуална програма за лечение в клиниката. Комбинираното лечение включва Инсулин потенцирана терапия, Биомагнитна терапия с магнитни двойки, озонотерапия, както и допълваща програма за домашно лечение.

След проведените 37 терапевтични сеанса в рамките на 18 месеца, контролните изследвания показват пълно отсъствие на тумор и костни метастази. Пациентката е възстановила двигателната си активност, шофира личния си автомобил и редовно посещава клиниката за профилактични прегледи.

Представеният случай сполучливо илюстрира възможностите на интегративната онкология, както и за първи път в света успешното комбиниране на Инсулин потенцираната терапия с Терапията с биомагнитни двойки при лечението на тежки онкологични заболявания, отбелязва д-р Иван Маслев.

След обработка на медицинската документация случаят ще бъде публикуван в специализирани медицински издания в България и чужбина.