Родители на ученици, обучаващи се в гимназиалния етап на образование, отправят отворено писмо в подкрепа на присъственото обучение на гимназистите.

Писмото, предоставено на медиите, е до премиера Бойко Борисов, до министрите на образованието и на здравеопазването - Красимир Вълчев и проф. д-р Костадин Ангелов, и до главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

Следим със загриженост усложняващата се обстановка около пандемията от COVID-19.

Разбираме сериозността на ситуацията, в която се намираме, и подкрепяме усилията за опазване на здравето и живота на нашите учители, на децата ни и на всички граждани на Република България, заявяват родителите.

Те отбелязват, че същевременно са сериозно обезпокоени от рестриктивните мерки, постановени със заповед от 27 октомври 2020 г. на МЗ. За всички, упоменати в документа дейности и мероприятия /посещения в заведения и търговски центрове, конгреси, културни мероприятия и др./, се оставя възможност за присъственост.

Единствено учениците в гимназиален етап следва еднозначно и безапелационно да преминат в обучение в електронна среда от разстояние. Обявените през последните дни намерения на МОН са тези гимназии, които се намират в т.нар. червени зони, да продължат с онлайн обучението. За значителна част от училищата това на практика означава неопределено дълъг период, в който учениците няма да могат да се върнат в класните стаи, заявяват родителите.

Те цитират данни на Националния статистически институт за предходната учебна 2019/2020 година, според които учениците в България са около 700 000. От тях - текущо се обучават в гимназиален етап 132 775 ученици в общообразователни училища, и 135 117 - в професионални училища /едва около 5 процента от населението/. Най-сериозните ограничителни мерки са приложени към изключително малка група от обществото.

Нереалистично е да се очаква това да промени хода на пандемията. Същевременно за тези 5 процента подобна мярка е съществена и води до значителни негативни последствия, е мнението на родителите.

"Нашите наблюдения над децата ни, които вече бяха в дистанционна форма на обучение през миналата учебна година, показват, че обучението в електронна среда от разстояние е ефективно за ограничен период от време - 2-3 седмици. След това учениците губят мотивация, концентрацията им значително намалява. Липсата на жив контакт с учителите води до непълноценно усвояване на учебния материал. Многото часове пред екран /около 10 часа дневно - като се включат и домашните задания/ водят до допълнителни негативни последствия върху здравето на децата - разстройства на зрението, проблеми с опорно-двигателния апарат, нервно-психични разстройства. Липсата на общуване с връстници в по-дългосрочен план, над 2-3 седмици, води до апатия и понякога до депресия. Същите тези деца през изминалата учебна година вече преминаха дълъг период на електронно обучение. Всички тези фактори възпрепятстват постигането на основополагащите цели на образованието", коментират родители в своето писмо.

В него те отбелязват, че в редица държави от Европейския съюз въвеждането на карантина засяга почти всички сфери на обществения живот, но училищата продължават да работят присъствено и към затварянето им се пристъпва като най-крайна мярка.

"Отчитайки гореизложените обстоятелства, за нас остава необяснима причината, поради която децата в гимназиален етап на образованието си /8-12-и клас/ следва да понесат като рестриктивна мярка най-голямата тежест в борбата с овладяване на пандемията. Предлагаме след изтичане на срока на заповедта от 27 октомври на министъра на здравеопазването учениците да бъдат върнати присъствено в училище и при засилени мерки, които да гарантират здравето и безопасността на учителите и учениците, като се следва досегашният подход и заповедта от 26 октомври 2020 г. на министъра на образованието, а именно - да се действа локално, и всяко училище да може да поиска преминаване към дистанционно обучение. Искрено се надяваме, че МОН и МЗ ще преразгледат позицията си и ще осигурят на децата ни полагащия им се по право достъп до качествено и истинско образование", изразяват увереност родителите на гимназисти.

И споделят, че "в допълнение бихме искали да благодарим на г-н Вълчев за всички негови досегашни усилия и действия в подкрепа на българското образование".

Според родителите на гимназисти, само за часове писмото им е събрало подкрепа, като подписката в реално време, може да бъде видяна на адреса: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a1Ceax9m8lUedFCYQ3tyAjoLzs46SbFbw5UCCjxjfMI/edit#gid=96192508.