Членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) не стигнаха до решение за нов председател на регулатора. На редовно заседание днес номинирани за позицията бяха членовете на СЕМ Габриела Наплатанова и Симона Велева. Нито една от двете кандидатури не събра необходимия брой гласове.

Според процедурата за избор на председател на СЕМ решението се взима с квалифицирано мнозинство, припомня БТА. Ако такова не бъде постигнато в три поредни гласувания, то нов председател се избира с обикновено мнозинство.

Номинацията на Габриела Наплатанова бе направена от настоящия председател Соня Момчилова. "За" това предложение гласуваха Наплатанова и Момчилова. Останалите членове на СЕМ - Пролет Велкова, Симона Велева и Галина Георгиева се въздържаха.

Кандидатурата на Симона Велева бе предложена от Пролет Велкова. "За" гласуваха Симона Велева и Пролет Велкова. "Против" беше Соня Момчилова, а въздържали се бяха Галина Георгиева и Габриела Наплатанова.

Досегашният председател на СЕМ Соня Момчилова бе начело на регулатора в два последователни мандата, като настоящият ѝ изтича в неделя, на 28 април.

Часове по-късно стана ясно, че Габриела Наплатанова ще е временно изпълняващ длъжността председател на СЕМ от 28 април до 27 октомври. След това, за период от шест месеца - до 28 април 2025 г., същата позиция ще заема Симона Велева. Такова решение бе взето на извънредно заседание на регулатора днес.

До избора на Наплатанова и Велева за изпълняващи длъжността председател на СЕМ се стигна след четири неуспешни гласувания на четири поредни заседания на членовете на регулатора.

Предложението двете да изпълняват длъжността в два последователни периода от по шест месеца бе направено от Пролет Велкова - член на регулатора. То бе подкрепено от Велкова, настоящия председател на СЕМ Соня Момчилова, Габриела Наплатанова и Симона Велева. Галина Георгиева гласува с "въздържал се".