Народното събрание не прие годишния отчет за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 г. "За" гласуваха 15 народни представители, "против" бяха 128 и 56 гласуваха с "въздържал се".

В залата бе и председателят на СЕМ Соня Момчилова. Разискванията по точката започнаха вчера и продължиха целия предиобед днес.

В доклада на комисията по културата и медиите се посочва, че фокусирани наблюдения за периода са върху войната в Украйна; деца и медийно съдържание, включително инциденти; темата за ваксините и зеления сертификат; достъпност на аудио-визуално съдържание за хора с увреден слух; риалити и забавни предавания, търговски съобщения; медийни услуги с промени в съдържанието; специализирано наблюдение на парламентарните изборите 2022 г.

Във връзка с развитието на медийната грамотност през ноември 2022 г. СЕМ организирана мащабна среща с представители на Българската коалиция за медийна грамотност, Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, доставчици на медийни услуги, както и организации, които работят в полето на медийната грамотност, за информиране и обмяна на добри практики. В областта на международната дейност Съветът за електронни медии за първи път от повече от 10 години е домакин на международен форум. В София през ноември 2022 г., по инициатива на СЕМ, е проведена първата международна конференция на медийните регулатори на страните от балканския регион, се посочва в доклада на комисията. В него се отчита, че по отношение на лицензионната и регистрационна дейност на СЕМ няма особена динамика. Няма вписани нови доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове.

През 2022 г. в дирекция "Мониторинг и анализи" на СЕМ са реализирани 17 436 часа наблюдение на 41 телевизионни програми и 7 132 часа прослушване на 22 радиопрограми. От тях за програмите на Българската национална телевизия са отделени 3 036 часа и за програмите на Българското национално радио - 3 595 часа. През периода се обхваща и наблюдението на онлайн аудио- и аудио-визуално съдържание на доставчици на нелинейни услуги, платформата за споделяне на видеоклипове VBOX, както и в някои интернет сайтове - 607 часа. СЕМ във всички свои отчети през годините е отбелязвал, че системното недофинансиране възпрепятства обезпечаване на дейността му във всички аспекти - административен, технологичен, финансов, се казва още в доклада на комисията по културата и медиите.

След тричасови дебати по годишния отчет на СЕМ, включително и по темата за свободата на словото, документът получи само 15 гласа "за" от депутатите, което Пролет Велкова определи като "силно проблематично". 

Председателят на медийния регулатор Соня Момчилова коментира, че това е показателно, че СЕМ си върши работата, както Законът за радиото и телевизията изисква.

"Ние сме независим орган. Да, дължим отчет, дължим обяснения, дължим всеки, който ни пита и настоява за това да получава повече яснота по отношение на нашите решения, но никой не може да диктува и да назидава, да упражнява каквото и да било менторство по отношение на нашата работа", коментира тя.

"Впечатлението, с което аз останах е, че по абсолютно противоположни, взаимно изключващи се причини всъщност отчета ни не беше приет. Ако депутатите по-точно защитават своите партийни интереси, мисля, че така нашият единствен възможен за отстояване интерес е общественият интерес и той е въплътен именно в Закона за радиото и телевизията, дори и той да е вече доста остарял", каза Велкова.

По предложение на Велкова СЕМ ще извърши фокусирано наблюдение по мигрантската тема за периода 8-18 март заради инциденти с чужди граждани.